Tillväxtsviten bröts för Ålandsbanken

På årsbasis var 2021 ett bättre år än 2020 för Ålandsbanken. Men under hösten var utvecklingen svagare.

Vd Peter Wiklöf är nöjd med fjolåret. Ålandsbankens styrelse föreslår nu en rejäl utdelning till ägarna.
Fredrik Häggman
02.02.2022 09:58 UPPDATERAD 02.02.2022 16:29
Ålandsbanken har höjt sin vinst kvartal för kvartal de senaste åren. Men den trenden bröts under fjolårets fjärde kvartal, då rörelseresultatet stannade vid drygt 10 miljoner. Det är 17 procent lägre än året innan.
Bakom trendbrottet ligger framför allt de stigande kostnaderna. Både provisionsnettot (vinsten från provisioner och avgifter) och räntenettot (vinsten från in- och utlåning) steg jämfört med sista kvartalet i fjol.
Ser man på hela året är vinstutvecklingen positiv, jämfört med 2020. Detta trots den höjda kostnadsnivån.
I bokslutskommunikén glädjer sig vd Peter Wiklöf åt volymtillväxten. Inlåningen ökade med 13 procent och utlåningen med 9 procent.
"De placeringar vi förvaltar åt våra kunder växte med 32 procent, till 9 826 miljoner euro. Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt, med 24 procent.
Styrelsen föreslår nu en kraftigt höjd utdelning till ägarna. I fjol betalade banken ut en ordinarie utdelning på 80 cent per aktie plus en jubileumsdividend på 20 cent. I år är förslaget att aktieägarna ska få 1,55 euro per aktie.
Dessutom föreslås en tilläggsutdelning på 45 cent, med anledning av att banken har sålt större delen av sin svenska bolånestock. Under våren överlåter Ålandsbanken sina svenska bolån till bolaget Borgo Ab, som banken är en delägare i.
Ålandsbanken väntar sig att rörelseresultatet 2022 blir i linje med 2021 års resultat.

Ålandsbankens helår 2021

Alla siffror i miljoner euro om inget annat anges. Motsvarande siffror för 2020 i parentes.
Rörelseresultat: 49,2 (39,7)
Räntenetto: 62,2 (58,9)
Provisionsnetto: 79 (58,9)
Kostnader: 121,9 (105,6)
Utdelningsförslag: 1,55 euro per aktie, plus en tilläggsdividend på 0,45 euro per aktie.

ANDRA LÄSER