Skolorna, daghemmen och äldreomsorgen kan bli utan mat – JHL strejkar i två dagar