Kommentar: Finns det fler spioner i Sverige än i Finland?

Sverige och Finland har alltid varit intressanta ur ett spionperspektiv. Det är fritt och enkelt att röra sig utan också vid skyddsobjekt. Att två uppmärksammade fall av spionage har uppdagats beror knappast på att Sverige är intressantare utan på en mera öppen informationspolicy.

Den svenske spionen Stig Wennerström under rättegången 1963.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
22.11.2022 20:20 UPPDATERAD 23.11.2022 13:12
Den svenska säkerhetspolisen har redan en längre tid varnat för ett ”breddat säkerhetshot” mot Sverige. Säkerhetshotet innebär inte bara regelrätt spioneri utan hot mot ekonomin, politiskt beslutsfattande och också den territoriella suveräniteten. Långt före kriget i Ukraina med drönarattacker, sabotage mot gasrör och cyberattacker mot banker.

ANDRA LÄSER