Coronafallen fortsätter minska – så här ser läget ut i Finland

Coronaepidemin fortsätter tappa mark. Behoven av specialvård och intensivvård har minskat markant i alla åldersgrupper sedan mars-april. Också antalet dödsfall har gått ned.

Enligt SHM är syftet med vaccineringen att hålla samhället öppet, att säkerställa tillräcklig sjukvårdskapacitet och att minska allvarliga coronasjukdomar.
Risken för att utveckla allvarliga symtom vid coronasmitta har varit mångdubbelt lägre 2022 jämfört med tidigare pandemiår. Sedan mars har coronafallen minskat kraftigt. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett pressmeddelande.
Statistiken är baserad på antalet laboratoriebekräftade coronafall. THL poängterar att siffrorna ska tas med en nypa salt eftersom testpraxis har förändrats: Många som testar positivt i ett hemtest bekräftar inte resultatet i laboratorietest, och hamnar därmed inte i registret.
Den nedåtgående trenden återspeglas trots det också i de coronarelaterade dödsfallen.
THL påminner om att vaccinering är ett utmärkt skydd mot allvarligare sjukdom och dödsfall, men påpekar också att vaccinernas skyddseffekt endast är måttlig.
”Det är viktigt att förstå vad coronavaccinationen syftar till och vilken typ av skydd som kan förväntas av vacciner”, säger Hanna Nohynek, överläkare på THL i pressmeddelandet.

Ny coronavaccinationsstrategi

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) nya vaccinationsstrategi, som presenterades förra veckan, är syftet med vaccineringen att hålla samhället öppet, att säkerställa sjukvårdskapaciteten och att minska allvarliga coronasjukdomar.
Ministeriet hoppas på att öka andelen vaccinerade i enlighet med rekommendationerna, och särskilt i de grupper som löper risk för allvarlig sjukdom. De ser ändå ingen anledning att i nuläget rekommendera mera än tre doser vaccin till dem som inte tillhör någon riskgrupp.
THL rekommenderar fortfarande en fjärde dos för alla över 80 år, för personer i riskgrupper i åldern 70-79 år, för dem som bor på äldreboenden och för äldre som inte kan leva ensamma.
För personer med grav immunbrist rekommenderar THL en femte dos vaccin.

Värre siffror att vänta till hösten

Coronasmittorna är säsongsvarierande och antalet förväntas öka igen till hösten. THL kommer därför kontinuerligt att utvärdera behovet av den fjärde dosen vaccin.

ANDRA LÄSER