IMF sänker global tillväxtprognos – nu också kärvare för euroområdet

Internationella valutafonden sänker sin prognos för global tillväxt 2018–2019 till 3,7 procent per år. Det är 0,2 procentenheter lägre än vad IMF räknade med i juli i år.

Den infekterade handelskonflikten mellan Kina och USA drar ner tillväxtprognosen enligt Internationella valutafonden.

För världshandeln sänker IMF samtidigt tillväxtprognosen drastiskt till 4,2 procent 2018 och 4,0 procent 2019. Det kan jämföras med 4,8 respektive 4,5 procent så sent som i juli.

Trumpregeringens skattesänkningar ger fortfarande en viss draghjälp, men USA:s handelskonflikt med Kina har samtidigt negativa effekter för båda parterna i konflikten under prognosperioden, enligt IMF.

USA:s tillväxt väntas avta när skattestimulanserna börjar mattas av under 2020, samtidigt som USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) stramar åt penningpolitiska stimulanser med räntehöjningar.

IMF varnar för en överhettad arbetsmarknad i USA och ser en risk för tvära kast om inflationen tar fart.

Det ser även kärvare ut för EU och Storbritannien än vad det gjorde i våras.

Bland tillväxtländer har en del fått ett ekonomiskt lyft till följd av markant högre oljepris. Bland vinnarna finns Ryssland, vars tillväxtprognos för 2019 höjs med 0,3 procentenheter till 1,8 procent. Fast samtidigt har flera stora tillväxtekonomier som – Argentina, Brasilien, Iran och Turkiet – motvind till följd av högre finansieringskostnader, geopolitiska spänningar och högre energipriser.

"Stramare finansiella förhållanden i utvecklade ekonomier kan orsaka störande portföljjusteringar, skarpa ränteförändringar och ytterligare reduktion av kapitalflödet till tillväxtekonomier, särskilt till de länder som anses ha större sårbarheter", skriver IMF.

ANDRA LÄSER