Huvudperson räknar och beräknar men går bara längre in i olösliga kalkyler om kärlek och trygghet, i Milja Sarkolas skarpa debutroman

Milja Sarkola debuterar med en roman om pengar. Den ställer läsaren inför många kniviga frågor om pris och värde, vinning och lycka, ekonomi och kärlek.

Särskilt de första hundra sidorna av Mitt kapital är en intensivt utmanande och mångskiktad läsupplevelse både emotionellt och intellektuellt. Konfronterad med berättarens besynnerliga resonemang måste läsaren ständigt pröva sina egna förhållningssätt.
21.02.2020 06:58

Roman

Milja Sarkola
Mitt kapital
Förlaget M 2020
Regissören och dramatikern Milja Sarkolas debutroman Mitt kapital för tankarna till Oscar Wildes slängiga definition av en cyniker : "A man who knows the price of everything, and the value of nothing" – en person som vet vad allt kostar, men inget om vad något är värt.
Sarkolas jagberättare, en 40-årig teaterregissör med man och barn, är emellertid ingen cyniker. Hennes predikament är både hemskt och ömkansvärt, för hon är moraliskt och intellektuellt besatt av att verkligen försöka förstå begreppet värde och värdefulla upplevelser genom att konvertera dem till pris, kostnad, vinst.

ANDRA LÄSER