Justitieminister Henriksson: Nämndemannasystemet är just nu under utredning

Det är inte aktuellt att skrota nämndemannasystemet, men däremot är det under lupp. Enligt justitieministern utreds bland annat hur nämndemännen utses.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) kan inte som politiker kommentera de nu aktuella våldtäktsfallen.
09.05.2022 15:24 UPPDATERAD 09.05.2022 15:25
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministern ska innan slutet av året presentera en omfattande utredning av nämndemannasystemet.
Arbetet är redan på gång, men minister Anna-Maja Henriksson (SFP) känner inte till vilka alla delar som utreds.
– En sak gäller åtminstone hur nämndemännen utses. Nu hänger utnämningarna ihop med partier och resultaten kommunalvalen. Vi behöver titta på hur man ytterligare kan förstärka eller förnya det här systemet så att domstolarnas oberoende består.
Enligt henne kan hon bara prata för sitt eget parti, och hur man agerar i hennes egna trakter.
– Där har partiet valt att prioritera dem som inte är dagspolitiskt aktiva. Men den här praxisen varierar och det är nödvändigt att se över det.
I regeringsprogrammet har man skrivit in att nämndemannasystemet ska bibehållas under den här regeringen. Men Henriksson konstaterar att det är ett gammalt system och under de senaste tio, tjugo åren har lagstiftningen blivit allt mer komplicerad.
– Så det här är nog en sak som man säkert behöver fundera på under nästa regeringsperiod. Vilket tilläggsvärde har nämndemännen i förhållande till lagskipning som helt utförs av professionella domare? Frågan har varit på tapeten tidigare och alltid landat på att det är viktigt att ha en folklig förankring i domstolsväsendet.

ANDRA LÄSER