Stoppa vårdjättarna!

Finns det faktiskt ingen möjlighet att förbjuda vinstinbringande vårdjättars verksamhet i Finland?

Med fasa och förskräckelse har jag läst (Yle 26.7) om en ny Attendo-skandal, denna gång i vårdhemmet Herttuatar i Kangasala – ett "hem" för åldringar med krävande vårdbehov. Där vanvårdas 40 åldringar i stället för de planerade 25. Där förekommer svåra liggsår och där delas mediciner till fel person.

Regionalförvaltningen i Västra och Inre Finland har ålagt 200 000 euros vite om förändringar inte sker före den 15 augusti. För stormrika Attendo är 200 000 euro en droppe i havet. Hur kommer det sig att Regionalförvaltningen och Valvira inte genast avbryter verksamheten? Hur länge får dylik verksamhet fortsätta och hur många åldringar måste lida och eventuellt dö i vanvård i Välfärdsfinland.

På Attendo säger man (Helsingin Sanomat 27.7) att orsaken är bristen på närvårdare. Borde inte Attendo börja med att anställa städpersonal så att närvårdarna får koncentrera sig på vården som de blivit utbildade till i stället för att skura golv? Inte är det väl meningen att dyr utbildning går till spillo i jakten på vinst?

Finns det faktiskt ingen möjlighet att förbjuda vinstinbringande vårdjättars verksamhet i Finland? Hur länge får dessa omänskliga börsbolag idka denna typ av "människohandel" i Finland som enligt medierna bebos av världens lyckligaste människor? Kanske inte en av de våra: mormor, farmor eller äkta make på äldreboendet tas med i beräkningen? Alldeles som om de inte längre skulle finnas till?

Valvira och Regionalförvaltningen har inte lyckats säkra åldringarnas rättigheter till ett liv enligt Finlands grundlag. Åldringarna, många i slutskedet av sitt liv, bör ha samma rättigheter som varje finländsk medborgare till ett mänskligt liv. Nu bör polisen, rättsmyndigheterna, riksåklagaren och de högsta laglighetsövervakarna ta i med hårdhandskarna.

Christina af Hällström,

pensionerad sjukvårdslärare, facklitterär författare, Esbo

ANDRA LÄSER