Öringen ska få det bättre i Hagabäcken – damm rivs

Hagabäcken som strömmar ut i Lillhoplaxviken görs mer naturlig.

Samtidigt som dammen rivs, rivs också den nuvarande bron över bäcken. En ny ersättande bro byggs på annan plats.
Tim Johansson
02.05.2022 10:23 UPPDATERAD 02.05.2022 11:09
Den vilda öringen ska få det enklare att ta sig upp i Hagabäcken i Helsingfors. Staden inleder därför i dagarna ett stort omläggningsarbete där bland annat dammen i utloppet av bäcken, vid Lillhoplaxviken, rivs.
Samtidigt bygger staden nya leder för fotgängare och cyklister i området. 27 träd avverkas och 17 nya träd planteras, meddelar staden.
Arbetet ska vara klart i juni om ett år.

ANDRA LÄSER