Hur du köper din biljett inom kollektivtrafiken förändras

Helsingforsregionens trafik, HRT, övergår till ett system där kunden använder sig av ett personligt biljettkonto, i stället för ett resekort. Det här innebär en omfattande reform inom biljettförsäljningen.

Alla biljettautomater kommer försvinna 2023.
Biljettautomater och värdebiljetter försvinner medan kontaktlös betalning introduceras som nytt betalsätt. Också studeranderabatten genomgår en förändring. Från 2022 kan en studerande endast få sin studeranderabatt via en app. Nästa år kan man alltså inte längre ladda upp sin studeranderabatt till ett resekort.
ANDRA LÄSER