Undersökning: Dagstidningarna läses av de flesta finländare

De flesta finländare över 15 år läser dagstidningar i någon form, visar en undersökning av den nationella medieundersökningen (KMT).

Enligt KMT läser sammanlagt över två miljoner finländare dagstidningar i antingen tryckt eller digitalt format.
13.10.2021 07:09 UPPDATERAD 13.10.2021 08:54
Hela 96 procent av finländarna som har fyllt 15 år läser dagstidningar. Det visar en undersökning som den nationella medieundersökningen (KMT) utfört.
Undersökningen visar att varken ålder, yrkesgrupp eller inkomst påverkar läsningen – andelen som läser dagstidningar är lika stor i alla grupper.
Däremot kan man se stora skillnader i vem som läser dagstidningar i tryckt och digitalt format. Enligt KMT läser personer över 65 år minst digitala dagstidningar. 75 procent av åldersgruppen använder dem endera vid sidan om papperstidningar eller läser enbart nyheter via digitala dagstidningar.
Av åldersgruppen 25–44 år läser hela 93 procent digitala dagstidningar.
Undersökningen visar också att 80 procent av finländare över 65 år läser papperstidningar. Motsvarande andel bland personer i åldersgruppen 15–34 är cirka 30 procent.
KMT skriver att sammanlagt över två miljoner finländare läser dagstidningar. Majoriteten, 1,7 miljoner, läser dagstidningar digitalt medan 423 000 läser papperstidningar.
Omkring 23 000 finländare svarar årligen på KMT:s undersökning.

ANDRA LÄSER