Tre familjer tog sig från al-Hol till Finland på egen hand – Utrikesministeriet: Vi har inte uppmuntrat till att lämna området

Tre familjer från IS-lägret al-Hol har anlänt till Finland på söndagen. Enligt Utrikesministeriet lämnade de lägret på egen hand och fick hjälp av ambassaden i Ankara i Turkiet med att ta sig vidare. Enligt ministeriet känner man inte till att fler finländare skulle ha flytt.

En fransk kvinna i al-Hol-lägret. Bilden är tagen i januari.
Anna Svartström
31.05.2020 20:25 UPPDATERAD 01.06.2020 13:16
Enligt Utrikesministeriet har de tre familjerna flytt från IS-lägret al-Hol i Syrien under våren och tagit sig till Turkiet. På en presskonferens på söndagskvällen sade understatssekreterare Pekka Puustinen att det handlar om tre mödrar och nio barn, och att familjerna lämnat lägret vid olika tidpunkter under våren.
I Ankara har den finska ambassaden bistått dem med resedokument. Resan har ordnats i samarbete med turkiska myndigheter.
Regeringen fattade i december beslut om att finländska barn ska tas till Finland. De här familjerna har inte repatrierats i enlighet med de planerna, utan har fått hjälp enligt lagen om konsulära tjänster. Enligt den är ambassaderna skyldiga att hjälpa finska medborgare, och finska medborgare har rätt att återvända till hemlandet.
På frågan hur kvinnorna har lyckats ta sig ut ur fånglägret svarar Puustinen att han inte vet det, och medger att det finns "många olika aktörer" i farten.
– Utrikesministeriet har inte i något skede uppmuntrat medborgare att lämna området på egen hand. Det är mycket farligt.
Enligt honom känner ministeriet inte till att andra finländare skulle ha lämnat lägret på egen hand.
Understatssekreterare Pekka Puustinen på Utrikesministeriet säger att man inte vet hur kvinnorna och barnen har lyckats ta sig ut ur al-Hol och vidare till Turkiet.

Med vanligt flyg

Barnen och mödrarna mår enligt Pekka Puustinen efter omständigheterna väl, åtminstone fysiskt.
De kom med vanliga reguljärflyg och utan finska myndighetspersoner som följeslagare. Enligt honom möttes de av myndigheter vid ankomsten, men vill med hänvisning till integritetsskydd gå närmare in på vilka åtgärder det handlar om – inte heller om barnen och mammorna är tillsammans eller har skilts åt eller om barnen har fått träffa släktingar i Finland.
Puustinen säger att det i förväg fördes diskussioner med de vuxna om vad som väntar om de återvänder till Finland.
Han medger att det är en utmaning att säkerställa att kvinnorna faktiskt är mödrar till just de barnen.
– Men vi har ganska bra information om det.
Myndigheterna har tidigare rapporterat om hur finländare från al-Hol är tänkta att tas emot om och när de återvänder. Läs mer här.

Säkerhet och rättigheter

Familjemedlemmar till IS-krigare placerades i lägret efter att det sista fästet i det så kallade kalifatet föll för över ett år sedan. Det finns i det kurdiskkontrollerade området i nordöstra Syrien.
I lägret i al-Hol har det funnits 11 kvinnor och ett trettiotal barn från Finland. Deras återkomst har varit föremål för en het debatt som har handlat om säkerhet och grundrättigheter.
Skyddspolisen har varnat för att de finska medborgarna utgör ett säkerhetshot och har lyft fram också barnens roll i terrororganisationen. I april sade Skyddspolisens chef Antti Peltari till HBL att personerna som har rest till konfliktområdet har varit medvetna om situationen, och i de flesta fall medvetet valt att komma i kontakt med terrororganisationer.
Bland annat flera barnrättsorganisationer har däremot vädjat om att barnen ska tas hem.
Pekka Puustinen vill inte uttala sig om kvinnornas kopplingar till terrorsekten IS, och säger att ansvariga säkerhetsmyndigheter som polisen och Skyddspolisen utreder kvinnornas roll. Bland annat barnskyddet och social- och hälsovårdstjänster är också inkopplade.

"Statsledningen informerad"

Familjerna hann vara i Ankara under en mycket kort tid, menar Pekka Puustinen. Att resan skulle ske just på söndagen beslutades med kort varsel. Statsledningen, den politiska ledningen och "nödvändiga myndigheter" har varit underrättade.
Han säger att informationen har gått vidare uppåt i Utrikesministeriet efter hand som man fått kännedom om att kvinnorna har flytt från lägret under våren.
Regeringen nådde i december en kompromiss om hur Finland ska göra med de kvinnor och barn som befinner sig i al-Hol. Barnen ville regeringen repatriera så fort som möjligt. Beskedet var att mammorna inte kan räkna med assistens, samtidigt som man betonade att varje fall bedöms enskilt med beaktande av barnens rättigheter. I praktiken undviker man så långt som möjligt att skilja barn från sina föräldrar.
Oppositionen gick vid samma tid ihop i en interpellation där man var kritisk mot regeringens hantering av frågan. Utrikesminister Pekka Haavistos agerande har i sin tur blivit föremål för polisutredning, det här efter att grundlagsutskottet gav riksåklagaren i uppgift att undersöka om han missbrukat sin tjänsteställning eller brutit mot tjänsteplikten under processen.
På söndagen var bland andra Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho kritisk också vad gäller de tre familjernas ankomst, och sade till Helsingin Sanomat att regeringen borde ha informerat om deras ankomst i förväg.
Puustinen på Utrikesministeriet upprepade flera gånger under presskonferensen att det nu handlar om personer som återvänt av egen vilja.

Pandemin har satt stopp

Enligt Utrikesministeriet finns det fortfarande ungefär tjugo barn och färre än tio mödrar med finskt medborgarskap kvar i lägret. Syftet är fortsättningsvis att ta hem barnen, säger Pekka Puustinen.
Arbetet har ändå stått stilla eftersom de kurdiska myndigheterna – som administrerar lägret – har avbrutit samarbetet på grund av coronapandemin. Men förhandlingar om en lösning pågår enligt honom.
Den kurdiska självstyrelseadministrationens representant Abdulkarim Omar har sagt att man vill inrätta domstolar och genomföra rättegångar på plats, då planerna på en internationell tribunal har gått i stöpet.

Så åkte finländare till konfliktområdet

I al-Hol placerade kurdiska myndigheter kvinnor och barn från det sista IS-fästet Baghuz, då det föll i fjol vintras.
I lägret finns ungefär 70 000 personer. Av dem är cirka 12 000 utlänningar, eller inte från Syrien och Irak. Antalet nationaliteter är 53. De flesta bor i en skild avgränsad del av lägret. Där är omkring 30 procent vuxna och 70 procent barn under 12 år.
I al-Hol har det funnits 11 finska medborgare och deras omkring 30 barn. Två föräldralösa barn togs till Finland före jul och ytterligare tre familjer kom till Finland den sista maj.
Från Finland reste drygt 80 finska medborgare till konfliktområdet i Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Enligt Skyddspolisen har 20 personer dött och 20 återvänt.
Sammanlagt finns ungefär 2 000 utländska medborgare i syriska fängelser, och det finns medieuppgifter om några finländska män.
Skyddspolisen har uppgett att det finns 390 så kallade målpersoner som man följer med i sin terrorismbekämpning.
Källor: Skyddspolisen, European Council of Foreign Relations.

ANDRA LÄSER