Här är de bästa gymnasierna enligt STT:s rankning – många svenskspråkiga med

Katedralskolan i Åbo, Ekenäs gymnasium i Raseborg och Korsholms gymnasium toppar STT:s gymnasierankning.

Katedralskolan i Åbo toppar STT:s gymnasierankning.
Gymnasierna i Finland är relativt jämnstarka, visar STT:s jämförelse av skolorna. Bland annat Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat skriver om jämförelsen.
I jämförelsen finns en kategori för små skolor med 50 studerande eller färre och en kategori för stora skolor med 50 elever eller fler.
I kategorin stora skolor klarade sig Katedralskolan i Åbo bäst för fjärde året i rad. Ekenäs Gymnasium i Raseborg bättrade på sitt resultat från i fjol och placerade sig på andra plats.
Korsholms gymnasium placerade sig på fjärde plats bland de stora gymnasierna. På femte plats finns Brändö Gymnasium i Helsingfors.
Borgå Gymnasium är på plats 10, Kyrkslätts gymnasium på plats 11 och Vasa övningsskola på plats 14.
Bland de små skolorna kom Björneborgs svenska samskola på andra plats. Helsinge gymnasium i Vanda kom på fjärde plats.
I STT:s kartläggning jämförs vitsorden i studentskrivningarnas obligatoriska ämnen med medeltalet i studerandenas avgångsbetyg från grundskolan.

ANDRA LÄSER