Vikariebrist kan stänga vårdavdelningar och skjuta på operationer i sommar

Kommuner och sjukvårdsdistrikt slåss om vikarier samtidigt som bristen på vårdpersonal blir allt mer akut. På flera håll kan man bli tvungen att skjuta upp ingrepp eller minska på bäddplatserna under sommaren.

– Tillgången till vårdpersonal är rätt kritisk, säger chefsläkaren Fredrik Forsström vid Raseborgs sjukhus.

Kommuner och sjukvårdsdistrikt kämpar om vikarier inom vården inför sommaren.
Vid Borgå sjukhus saknas ett femtontal vikarier för vårdpersonalen under sommaren, och vid Raseborgs sjukhus kan man bli tvungen att minska på antalet vårdplatser. Rekryteringen pågår hela tiden, men hoppet om att fylla alla vikariat inför sommaren håller på att rinna ut.
ANDRA LÄSER