Ja till förnyad abortlag – Sannfinländarna utgjorde motfront

Medborgarinitiativet om att förnya abortlagen, så att det inte längre ska krävas två läkarutlåtanden, röstades igenom i riksdagen.

Kristdemokraternas Sari Tanus och SFP:s Joakim Strand.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
26.10.2022 15:17 UPPDATERAD 26.10.2022 16:14
Med rösterna 125 mot 41 röstade riksdagen för att förnya abortlagen. En röstade blankt och 32 var frånvarande.
Av regeringspartierna röstade fyra Centerledamöter emot: Markus Lohi, Ari Torniainen, Pekka Aittakumpu och Mikko Kinnunen. Omröstningen om medborgarinitiativet var inte en regeringsfråga, men har delat känslorna i partiet.
Centerns gruppordförande och partiledare har ändå hört till dem som röstat för, och partiets vice ordförande Riikka Pakarinen tog också starkt ställning för förändringen på onsdagen: ”Att aggressivt utmana kvinnors rättigheter, och att män talar över huvudet på kvinnor, är en amerikansk grej som vi inte ska efterfölja”.
Resultatet i omröstningen om en förnyelse av abortlagen, så att ingreppet ska grunda sig på eget önskemål.
Alla fem i KD:s grupp röstade emot. Sannfinländarna utgjorde dock det största lägret emot förslaget. Hela gruppen utom tre – Arja Juvonen, Minna Reijonen och Tom Packalén – röstade emot initiativet. Emot röstade också Ano Turtiainens enmansgrupp
Hela Samlingspartiet samt Rörelse Nu (Harry Harkimo) röstade för en förnyelse av abortlagen.
Omröstningen handlade om ett medborgarinitiativ för att förnya abortlagen så att det inte längre ska behövas två läkarutlåtanden. Aborter före den 12 graviditetsveckan ska i stället basera sig på personens egen önskan. Som tidigare skulle det också vara möjligt att få abort senare om det finns särskilda skäl, till exempel en fara för hälsan.
En majoritet i riksdagens social- och hälsovårdsutskott har tidigare förordat förändringen, bland annat för att i praktiken kunna förkorta väntetiden så att en abort kan ske i ett så tidigt skede som möjligt.

ANDRA LÄSER