Fullmäktige ger grönt ljus för Lärkans renovering: "En välkommen uppfräschning av ett skolhus"

Gymnasiet Lärkans och Hoplaxskolans Hagaenhets byggnad på Stormyrvägen i Helsingfors ska renoveras från och med 2021. Utöver renoveringen får skolan också helt nya lokaler.

Gymnasiet Lärkans byggnad stod färdig 1962. Huset är ritat av arkitekterna Woldemar Bäckman och Eero Miikkulainen.
Helsingfors stadsfullmäktige godkände på onsdag renoveringen av Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolans Hagaenhet. Byggnaden från 1962 på Stormyrvägen ska genomgå en omfattande totalrenovering och dessutom också utvidgas.
Budgeten för renoveringen och utvidgningen uppgår till 23,2 miljoner euro. Renoveringen inleds i juni 2021 och väntas vara färdig i december 2022.
Under tiden för renoveringen kommer Lärkan att fungera i yrkeshögskolan Metropolias tidigare byggnad vid Gamla chaussén 23 invid Hoplaksvägen, ungefär en kilometer från den nuvarande skolbyggnaden. Huset vid Gamla chaussén blir ledigt för att Metropolia koncentrerar sin verksamhet till sitt nya campus i Kvarnbäcken.
Hoplaxskolan ska verka i paviljonger och deras läge bestäms i ett senare skede. Diskussionen i fullmäktige handlade främst om att trygga en lugn inlärningsmiljö och om hur lokaler planeras när skolor renoveras och byggs om.
Ledamot Martina Harms-Aalto (SFP) påpekar att planeringen av renoveringen i Lärkans byggnad gjorts i samarbete med personalen.
– Jag litar på att personalen från skolorna skulle ha varit i kontakt med någon av de förtroendevalda om det skulle ha kommit fram att man hade planerat lokaler som inte är ändamålsenliga, säger Harms-Aalto.
Biträdande stadsdirektör Pia Pakarinen påpekade att bara ett öppet utrymme kommer att finnas i skolan.
Lärkans rektor Magnus Westerlund välkomnar renoveringen och utvidgningen.
– Huset är i behov en omfattande renovering. När det gäller utvidgningen är behovet lika stort. När vi började planera renoveringen insåg vi snabbt att lokalerna inte räcker till för dagens moderna teknik. Om vi vill ha kvar alla våra funktioner i byggnaden är tilläggsutrymmen ett måste. Meningen är att det ska byggas en extra flygel vid sidan av det existerande auditoriet, säger Westerlund.
Westerlund tror att livet i exil kommer att fungera bra för Lärkan, som under tiden kommer att dela lokaler med den finskspråkiga grundskolan Haagan peruskoulu.
– Det finns fyra våningar i huset som är ganska stort. Det finns klara planer på vilka lokaler som står till förfogande för oss, men så kommer vi också att ha en del gemensamma lokaler. Att vi delar lokaler är inget nytt för oss. Vi är vana vid att samarbeta med andra enheter under samma tak, säger Westerlund.
ANDRA LÄSER