Insändare: Kraftfulla insatser behövs för att förverkliga mänskliga rättigheter inom idrotten

Debatt
31.08.2022 19:19
Den föråldrade uppfattningen om att idrotten är en från det övriga samhället avskild ö har börjat ge vika. Trots det identifieras till exempel diskriminering, sexuella trakasserier och barnens rättigheter tills vidare inte tillräckligt väl inom idrotten. Idrottsaktörerna behöver sakkunskap för att på ett mer effektivt sätt kunna bära sitt ansvar att ingripa då rättigheter kränks och för att befrämja alla idrottares rättigheter.
Förbundet för mänskliga rättigheter (Ihmisoikeusliitto) har under de senaste åren utbildat idrottsorganisationer och idrottare om grunderna för mänskliga rättigheter och lyft fram människorättsfrågor inom idrotten. En utomståendes roll kan vara viktig som katalysator, men ansvaret ligger hos idrottsaktörer och myndigheter.
Att trygga de mänskliga rättigheterna handlar inte så mycket om kommunikation och uttalanden som om idrottsorganisationers och idrottsföreningars riktlinjer, arbetsbeskrivningar, utbildning och direktiv. Vad sägs det om barnets rättigheter i riktlinjerna? Vem alla har som uppgift att trygga tillgängligheten på idrottsevenemang? Vilka tillvägagångssätt har föreningen att tillgripa då rasistiska påhopp sker? Entydiga lagbaserade strategier och ett systematiskt utvecklande av de ansvarigas kunnande för idrotten framåt.
Myndigheternas uppgift är att stödja aktörerna inom idrotten och bevaka idrotten också när det gäller mänskliga rättigheter. Undervisnings- och kulturministeriet har redan i många år förutsatt att idrottsorganisationerna har jämlikhets- och likabehandlingsplaner. Men de myndigheter som övervakar förverkligandet av mänskliga rättigheter, som till exempel diskriminerings- och jämställdhetsombudsmännen, får rätt få idrottsrelaterade fall att behandla. Inom idrotten känner man inte tillräckligt bra till de olika myndigheternas roll.
Förbundets för mänskliga rättigheter kampanj Krossa inte idrotten (Älä riko urheilua) framhäver budskapet att mänskliga rättigheter hör hemma i idrottens kärna. Detta budskap för vi fram också under detta veckoslut då vi deltar i friidrottslandskampen Finland-Sverige.
Kaari Mattila, generalsekreterare
Samuel Bashmakov, sakkunnig

ANDRA LÄSER