Adoptionsnämnden: Adoption är inte ett lämpligt sätt att hjälpa barn från Ukraina

Adoptionsnämnden har fått frågor av finländare som undrar om adoption är ett bra sätt att hjälpa barn i Ukraina. Internationell adoption är alltid en sista utväg och i nuläget finns inte tillräckliga myndighetsstrukturer inom barnskyddet i Ukraina som skulle garantera barnens rättigheter vid adoption, svarar adoptionsnämnden.

Adoptionsnämnden verkar under tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
05.03.2022 05:00 UPPDATERAD 07.03.2022 11:32
- Internationell adoption bör undvikas i katastrof- och undantagstillstånd, då det finns en stor risk att barn av olika orsaker skiljs från sina föräldrar. Dessutom är det viktigt att minnas att internationell adoption är en sista utväg för barn också i stabila förhållanden, säger adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula i ett pressmeddelande.
Adoptionsnämnden verkar under tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Adoptionsnämnden fungerar som en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden.
Enligt Pärssinen-Hentula är det viktigaste just nu att inga barn inne i Ukraina eller på flykt ut ur landet skiljs från sina föräldrar.
Att stödja hjälporganisationers humanitära insatser, nämner hon som ett bra sätt att kanalisera finländares vilja att hjälpa. Det är också viktigt att stödja barnfamiljer som flytt från Ukraina så att de får den hjälp de behöver för att klara av vardagen,
- Om en person som är bosatt i Finland har en önskan om att adoptera ett barn, går processen vidare via inhemsk adoption eller via partnerländer som tillhandahålls av de finska adoptionsorganisationerna, säger Pärssinen-Hentula.

ANDRA LÄSER