Högvatten kan ge skjuts åt grundstött fartyg

Suezkanalmyndigheten sätter sitt hopp till högvattnet som är på ingång för att få loss fartyget Ever Given som blockerar Suezkanalen. 27 000 kubikmeter sand har hittills grävts bort i arbetet med att rubba den jättelika stoppklossen.

Det jättelika fartyget Ever Given ligger som en propp på tvären och blockerar trafiken i Suezkanalen.
Insatserna för att få loss det grundstötta 400 meter långa fraktfartyget pågår för fullt. Tonvis med sand måste fortfarande bort och bogserbåtar arbetar med att få loss Ever Given som blockerar Suezkanalen och stoppar upp världshandeln.
Med muddringsutrustning avlägsnas sand runt fartyget som ligger på tvären som en propp i kanalen sedan i tisdags. 14 bogserbåtar deltar i arbetet.

"Gott tecken"

Hittills har man forslat bort 27 000 kubikmeter sand och grävt ner sig till ett djup på 18 meter, enligt den egyptiska Suezkanalmyndigheten.
Det 400 meter långa fraktfartyget har kunnat rubbas en aning och grävarbetet har möjliggjort att rodret och propellern kan röra sig och vatten rinna under fören.
– Både i går och i förrgår har vi fått positiva tecken, säger Osama Rabie, chef för myndigheten, till statlig egyptisk tv.
Prognosen för när fartyget kan komma loss har skjutits fram flera gånger. Suezkanalmyndighetens senaste bedömning är att fartyget kan flyta igen på söndagskvällen. Man sätter nu sitt hopp till högvattnet som väntas komma in på söndagskvällen. Men räddningsarbetet kompliceras av svåra väderförhållanden med starka vindar och tidvattnet som försvårar läget för vissa bogserbåtar.
Det nederländska bolaget Smit Salvage, som arbetar med räddningsaktionen, gör dock bedömningen att fartyget kan komma loss tidigast i början av den kommande veckan.

Levande boskap

Inledningsvis bedömdes vädret ha varit orsaken till grundstötningen. Suezkanalmyndigheten har senare sagt att tekniska problem eller den mänskliga faktorn kan ha haft ett finger med i spelet.
Ombord på Ever Given finns knappt 20 000 containrar med varor. Enligt Suezkanalmyndighetens chef har Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi beordrat förberedelser för en flytt av en del containrar för att lätta på lasten.
Drygt 300 fartyg står på kö för att passera genom kanalen som är en viktig transportled för den globala handeln. En del av fartygen som skulle passera kanalen har dirigerats om för att ta vägen runt Godahoppsudden.
Blockeringen beräknas stoppa godsflöden till ett värde av omkring åtta miljarder euro per dag. På flera väntande fartyg finns levande boskap. Djurrättsorganisationen NGO Animals International har varnat för att runt 130 000 djur påverkas.

Fartyg på sniskan

Det 400 meter långa containerfartyget Ever Given, lastat med cirka 200 000 ton gods, blockerar sedan i tisdags Suezkanalen, en av världens viktigaste farleder för sjöfrakt.
Under en sandstorm kilade fartyget fast sig i sandstranden längs kanalen och står nu på snedden rakt över passagen. Men vinden behöver inte vara huvudorsaken. Utredningen ska även titta på eventuella tekniska eller mänskliga fel.
Suezkanalen är en sjöfarled som förbinder Medelhavet och Röda havet, och gör det möjligt att färdas mellan Europa och Asien utan att runda Afrika.
I snitt passerar 1 550 fartyg genom kanalen varje månad (under 2020 sammanlagt 18 597 fartyg).
Bulkfartyg står för omkring 30 procent av transporterna, följt av containerfartyg, som står för 25 procent. Oljetankrar står för 15 procent.
Källa: Reuters, AFP

ANDRA LÄSER