Grattis på kvinnodagen, önskar fotbollen och ishockeyn

Då två av Finlands största och mest populära idrottsförbund arrangerar ett seminarium om ledarskap, samarbete och framgång och väljer att exkludera kvinnor och damidrott synliggör de idrottens problem på ett talande sätt. Att de gör det på den internationella kvinnodagen blir som en slags parodi på de egna värderingarna.

KommentarFilip Saxén
08.03.2021 06:40
I dag, måndagen den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Det är en dag som finns för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i världen.
Men i stället för att uppmärksamma bristen på jämställdhet inom idrotten väljer två av landets största grenförbund att göra motsatsen och exkludera kvinnorna än en gång i en väldigt talande gest.
Internationella kvinnodagen är inte en dag att gratulera kvinnor. En gratulerar inte någon för att den har det sämre ställt än andra.
Däremot lyfter en fram kvinnor och kvinnorättskämpar, positiva exempel på hur jämställdheten går framåt, men också de orättvisor som finns, de problem kvinnor stöter på i världen och brist på jämställdhet som råder.
Samtidigt är den 8 mars ingen temadag för att putsa den egna imagen. Att tala om jämställdhet en gång om året är inte att jobba för jämställdhet. Det är att upprätthålla strukturerna och vara en del av problemet i stället för lösningen.
Tyvärr ses arbetet för jämställdhet fortfarande ofta som ett projekt, som en punktinsats eller som ett tema då det i verkligheten handlar om mänskliga rättigheter.
Det är inte den 8 mars som är avgörande i jämställdhetsarbetet. Det är dagarna från den 9 mars till den 7 mars som är det.
"För första gången bjuder vi in Finlands ettor till samma bord för att diskutera hur en uppmuntrande kultur och framgång byggs över grengränserna. Under ledning av Mikko Leppilampi diskuterar lejonens tränare Jukka Jalonen och lagledaren Mika Kortelainen med fotbollslandslagets tränare Markku Kanerva och lagledaren Joonas Vilkki. Seminariet arrangeras 8 mars kl. 10.30."
Under seminariet ska man diskutera vilket sorts ledarskap som behövs inom idrotten i dag, hur man skapar framgångstro inom ett lag, hur grenarna ser på varandra och hur grenarna skiljer sig från varandra.
Kvinnorna och damidrotten lämnas som vanligt utanför då idrotten ska diskuteras. Att enbart behandla herridrotten och bara låta idrottens män komma till tals reflekterar idrottsvärldens ojämställdhet.
Hur man på Ishockey- och Bollförbundet tänker då man arrangerar det här seminariet är svårt att förstå. Att man väljer att göra det på den internationella kvinnodagen blir ju som en slags parodi på sig själv. Hur många självmål kan man göra på en gång?
Det enda som fattades från inbjudan till seminariet var ett "Grattis på kvinnodagen!", en chokladask och några rosor.
Då ishockeyn och fotbollen äntligen väljer att samarbeta och jobba för ett gemensamt mål är det bara herridrotten som omfattas av samarbetet och som det hänvisas till då de två stora grenförbunden talar om "Finlands ettor".
Att arrangera ett seminarium där damidrotten totalt förbises, där man har en all male panel och som hålls på internationella kvinnodagen är mer än talande för hur idrotten ser på kvinnans ställning och ett klart bevis på att kvinnodagen behövs för att lyfta fram och synliggöra ojämställdheten och kvinnans ställning inom idrotten.
"Grattis på kvinnodagen, önskar fotbollen och ishockeyn".

ANDRA LÄSER