Politiker vill inte ge upp sista snutten av spårväg på Degerö

Frågan om de dyra Kronbroarna tuffar vidare i Helsingfors. Nya stadsfullmäktige får en delikat fråga på bordet i höst.

I slutet av Hagnäskajen väntar en av Kronbroarna på byggstart. De förberedande gatuarbetena ogillas av en del invånare i Havshagen, vilket HBL skrivit om tidigare.

Helsingfors nytillträdda stadsstyrelse fick en stor fråga på sitt bord under måndagskvällen, nämligen den om priset på Kronbroarna.

Medlemmarna i styrelsen sade ja till att broarna och den spårväg som ska gå från Degerövägen på Degerö till Hagnäs får kosta 326 miljoner euro.

Det blev också ett ja till att fortsätta planeringen av det avsnitt som spårvagnarna ska köra från Hagnäs ända fram till Helsingfors centralstation. Däremot fattas ännu inget beslut om hur mycket den här delen av spårvägen ska kosta. En kostnadskalkyl tas fram senare.

Politikerna gillade dock inte tanken på att helt slopa den sista 1 kilometer långa slingan av spårvägen på Degerö, den som skulle gå från köpcentret i Uppby mot Olspåret och Ilomäkivägen.

I stället föreslog Paavo Arhinmäki (VF) att det görs en utredning om hur mycket det sista spåravsnittet kan tänkas kosta. Tjänstemännen ska också ta reda om det är ändamålsenligt att bygga slingan på samma gång som allt annat byggs. Han ville också veta vad slingan kostar om den byggs senare. Arhinmäkis motförslag godkändes enhälligt.

Marcus Rantala (SFP) försökte också föreslå att staden tittar på alternativ till broarna, som kunde bestå av färjor, elbussar och en snabbspårväg från Hertonäs, men han fick inget stöd av de övriga medlemmarna.

Under kvällen godkände stadsstyrelsen också en överskridning av anslagen för de anslutande byggena till Kronbroarna. Det är frågan om en överskridning på 17,4 miljoner euro i det här årets budget. De anslutande byggena består bland annat av att fylla ut strandlinjen i Hagnäs, bygga en ny bro över Brobergssundet och av arbeten i Kronbergsstranden.

Kronbroarna går nu vidare till Helsingfors stadsfullmäktige. Ett tidigare fullmäktige har godkänt ett maxtak på kostnaderna, men broarna blir dyrare än tänkt. Man uppskattar att hela projektet med alla anslutande byggen har en prislapp på över 800 miljoner euro.

ANDRA LÄSER