Insändare: Det finns hopp för de unga

19.03.2023 15:15
Den senaste tiden har vi fått läsa om den prislapp samhället betalar för att de ungas arbetsförmåga gått förlorad. Vi bör komma ihåg att det finns mycket vi kan göra i den här situationen.
Av de unga finländarna krävs mycket, redan från barns ben. Kunnandet mäts i numeriska vitsord från tidig ålder och efter otaliga bedömningar inträder de unga, i många fall i ett arbetsliv med nervsystemet på övervarv. 
Tävlingsmentaliteten i arbetslivet, belastningen som uppstår av den ekonomiska situationen, tidsbundna arbetsavtal, komplexa arbetsuppgifter samt den prestationskultur som finns på en del arbetsplatser är sammantaget ägnade att belasta psyket för vem som helst. Men framför allt belastas de personer som sedan tidigare har riskfaktorer gällande den mentala hälsan.
Vi måste ta hand om de unga tillsammans. Vi måste ändra lagstiftning och tillvägagångssätt så att Finland blir det bästa landet att jobba i.
Vi behöver tillförlitlig statistik om utbrändhet i arbetslivet, obligatoriska tillvägagångssätt för arbetsgivarna för att kunna förhindra psykosociala belastningsfaktorer, förbättra kunnandet gällande psykisk hälsa i arbetslivet, skapa innovativa metoder för att stödja återvändandet till arbetslivet samt ge verktyg för att stöda den psykiska hälsan redan innan de unga går in i arbetslivet.
Men framför allt behöver vi en förändring i arbetskulturen som betyder att var och en är välkommen till jobbet som sig själv, med sina styrkor och med sina svagheter. Vi behöver ett arbetsklimat, där psykologisk trygghet och medkänsla utgör hörnstenen i de olika tillvägagångssätten, fungerar som utmärkta incitament och bidrar till ökandet av engagemanget på arbetsplatsen gällande såväl unga som äldre arbetstagare.
Förändringarna lönar sig. Varje euro man investerar, för att främja välbefinnande och psykisk hälsa i arbetslivet, inbringar upp till 14 euros avkastning på investerat kapital. 
Framför allt behöver vi ett engagemang för att utveckla ett psykologisk tryggt och inspirerande arbetsliv. Detta engagemang berör samtliga arbetstagare, förmän och företagsledare. I denna förändring kan var och en dra sitt strå till stacken.
Tiina Tuominen, sakkunnig, psykolog, enheten för psykisk hälsa i arbetslivet, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

ANDRA LÄSER