Medicintransporter, reparationer och flygande taxi – drönaren gör vår vardag enklare, men kan också rädda liv

De fjärr- eller automatstyrda helikoptrarna, drönarna, etablerar sig i stadsbilden. När tekniken utvecklas blir drönarna samtidigt allt mer användbara i såväl vardagliga sysslor i hemmen som i räddningsuppdrag världen över.

Medicinkurir. I framtiden kommer även transport av mediciner och vaccinationer med säkerhet att höra till drönarnas arbetsuppgifter. Bland annat DHL har redan testat medicintransport med drönare från Norddeich i Tyskland till ön Juist.
På 90-talet var den radiostyrda helikoptern ett säkert kort som present för 10-åringen. Den smått magiska leksaken kunde göra det ingen annan pryl kunde – en knapptryckning fick den att lyfta upp mot himlen. Det som i dag har blivit vardag var då som rena trolleriet.
Drönaren är ett bra exempel på hur världen i en snabb takt robotiseras och automatiseras: nu är den fjärrstyrda helikoptern, drönaren, många vuxnas drömleksak. Flera tusen finländare uppskattas redan äga en minihelikopter som kan dokumentera världen från ett fågelperspektiv. Främst fungerar den ännu som verktyg för hobby- och yrkesfotograferarna men i takt med att tekniken utvecklas får drönaren allt fler användningsområden – Trafiksäkerhetsverket (Trafi) uppskattar att det i Finland redan nu finns kring 1 500 registrerade företag som utför flygarbeten. I en inte så avlägsen framtid förväntas drönarna kunna rädda liv i utvecklingsländer och transportera såväl människor som produkter från punkt a till punkt b.

Övervakning och utredning

Drönarna har redan ersatt människan i ett flertal olika arbetsuppgifter. Till exempel har de blivit dagliga arbetsredskap för polisen i den tekniska utredningen av brott och olyckor. Brottsplatser genomsöks med hjälp av flygfotografier och misstänkta hittas efter att drönarens kamera avslöjat deras gömställen.
I USA har utvecklingen i sin tur redan lett till en revolution inom militären. Så kallade Perdix är en flock av automatiserade drönare som kommunicerar sinsemellan och utför ett uppdrag med hjälp av artificiell intelligens. Det kan exempelvis handla om spionuppdrag eller alternativt kan Perdix fungera som en avledningsmanöver för att vilseleda fienden. Donald Trump har också officiellt gett underrättelsetjänsten CIA befogenheter att genomföra drönarattacker mot misstänkta terrorister efter att al-Qaida-ledaren Abu al-Khayr al-Masri dödades i en drönarattack i Syrien i februari.
– Som grundregel erövrar drönaren mark i branscher där det finns för människan tråkiga, enformiga eller farliga uppdrag, som i militären, säger Henri Hohtari vid Trafiksäkerhetsverket (Trafi).
Myndigheterna får emellertid även själva vara på sin vakt när det gäller användning av drönare. Fox news rapporterar att det blivit vanligt att fångar smugglar in droger och vapen till fängelserna i USA med hjälp av drönare. Polisen befarar att också terrorister och brottslingar allt oftare kommer att använda sig av drönare för att utföra brott.

Underhåll och planläggning

Drönare används av myndigheter också för mindre dramatiska uppgifter. Till exempel bekämpar Holbæks kommun på danska Själland måsar med drönare. Där söker drönarna från luften efter måsbon så att förökningen kan stoppas. I norra Karelen har drönare redan testats för inspektion av ellinjer och i Helsingfors utnyttjades drönare i juni för första gången för mätningar av luftkvaliteten. I ett pilotprojekt i Fiskars i fjol testade Lantmäteriverket drönare för styckningsfördelningar med goda resultat.
Finska företaget Rumble Tools producerar drönare specialiserade på underhåll av byggnader. Automatstyrda drönare som bland annat ska släcka eldsvådor, måla väggar och tvätta tak hör till sortimentet. Det är alltså klart att drönare i framtiden kommer att kunna utföra många olika uppdrag som nu kan klassas som krångliga för människan.
– Bara fantasin sätter gränserna för vad man kan göra med drönare. I och med att lagstiftningen kring drönarflygning klarnar kommer människor att hitta på allt fler användningsområden som kan anpassas för drönare, säger Hohtari.
Just nu hänger lagstiftningen efter den snabba utvecklingen. Men EU håller för tillfället på att instifta nya lagar som ska förtydliga hur obemannade plan i framtiden ska flygas och enligt Hohtari kommer de nya reglementen troligtvis att öppna luftrummet för leveransföretag som vill använda sig av drönare.
– De nya lagarna kommer med stor sannolikhet att lösa problemen kring det delade luftrummet mellan drönare och övrig flygtrafik. När bestämmelserna blir tydligare slipper folk bli irriterade på varandra och det frigörs utrymme för större drönarnätverk.

Hälsa och livräddning

I Rwandas huvudstad Kigali står 15 drönare utanför ett lagerutrymme. De väntar på textmeddelandet som får en eller flera av dem att lyfta upp mot himlen med blodpåsar i bagaget. Enligt tidningen New Scientist kan drönarna varje dag transportera cirka 150 påsar blod till svårtillgängliga sjukhus. Drönarna ersätter bilarna som på grund av dåliga vägar kan tvingas köra i timmar för att transportera blodet till sjukhusen. Med drönare tar uppdraget kring 30 minuter.
Även Sverige har testat transport av sjukvårdsapparater luftvägen. Där har hjärtstartare flugits ut till skärgårdsöar och andra avlägsna platser och förhoppningen är att den fjärrstyrda helikoptern en dag ska vara ett snabbare sätt att få ut hjälp än de vanliga utryckningsfordonen, skriver Dagens medicin. Inom vården och hälsovården kommer drönarna i framtiden sannolikt att få en allt större roll.

Samhällsutveckling

Lufttransporten är inte bara snabb och effektiv, den ska även kunna ersätta anställd personal och därmed bli ett billigare alternativ för många företag.
År 2015 gjorde Posten ett försök att leverera paket till invånarna på Sveaborg med hjälp av drönare. Den halvautomatiska flygningen var veterligen den första i sitt slag i Europa och slutade i att vinden fick övertaget över drönaren som tvingades landa kring 50 meter från målet. Men det var frågan om ett pilotförsök och tekniken har sen dess hunnit utvecklas avsevärt.
Pizzaleverans med drönare är något många ser som en lockande businessidé och i Nya Zeeland har de flygande pizzorna redan gjort sin jungfruresa. Företaget Domino's testade drönarleverans i fjol och enligt företaget var det inte frågan om en engångsföreteelse. De menar att drönarna snart ska bli en väsentlig del av pizzaleveranserna i landet.
Dubai är troligtvis landet som snabbast hakat på den nyaste utvecklingen. Ännu i år ska de första människorna kunna resa tryggt från punkt a till punkt b i en passagerardrönare, enligt landets trafikminister Mattar Al Tayer. En flygande taxi som skulle kunna röra sig i 60 kilometer i timmen, maximalt 30 kilometer åt gången skulle vara ett stort steg för den tekniska utvecklingen.
Huruvida de flygande pizzorna och taxiresan hem luftvägen är möjliga i en nära framtid återstår att se. Henri Hohtari vid Trafi ser att till och med förarlösa, helt automatstyrda passagerarplan inte är en alltför avlägsen tanke.
– Sådana plan är definitivt ingen omöjlighet i framtiden. Men hur länge det tar för utvecklingen att komma till den punkten vet ingen.

Drönaren robotiserar vardagen

För tio år sedan var drönaren ännu en dyr specialpryl som bara ägdes av teknikbranschens föregångare.
I dag går det att köpa en enkel variant för några hundralappar. Priserna varierar emellertid upp till hundratusentals euro för en avancerad modell som klarar av att transportera mediciner, större leveranser eller människor.
Drönaren fjärrstyrs av användaren genom en datorliknande styrskiva eller alternativt kan den också vara helt och hållet automatstyrd.
Vem som helst får köpa en drönare att använda för hobbyfotografering och i princip använda den var som helst så länge den inte orsakar risker. Det får inte heller finnas specifika flygförbud i området. Hobbydrönare får inte flygas ovanför folkmassor eller på evenemang.
Drönare som används för hobbybruk behöver inte registreras, men den ska märkas med användarens namn och kontaktuppgifter.
Källa: Droneinfo.fi
ANDRA LÄSER