Hanken och Åbo Akademi samlade in över sex miljoner euro var i statens motfinansieringskampanj

Sedan juni 2020 har statens motfinansieringskampanjer till universiteten pågått och den 30 juni avslutades den två år långa kampanjen. De svenskspråkiga högskolorna lyckades nå sina målsättningar trots utmaningar som coronapandemi och det rysk-ukrainska kriget.

Svenska handelshögskolan lyckades överskrida sin målsättning på fem miljoner euro i statens motfinansieringskampanj 2020-2022.
Staten kommer att lägga till ett visst belopp för varje donerad euro som universiteten fått. Staten har sammanlagt 67 miljoner euro att dela ut.
Hankens kampanj "Räkna med Hanken" hade målsättningen på fem miljoner euro, men landade till sist på 6,6 miljoner euro. Den största andelen av summan donerades av olika organisationer och stiftelser, men drygt 600 privatpersoner har också deltagit med donationer i kampanjen, varav de flesta är alumner. Alumnen Kurt Björklund donerade en miljon euro till kampanjen.
Under kampanjperioden har pandemin haft en stor påverkan i hur kampanjen gjorts.
– Pandemin har väckt kreativiteten för hur man ska kunna kommunicera och nå ut till donatorer, men det har varit svårt när man inte till exempel kunnat samla alumner och berätta om kampanjen, säger Hankens chef för samverkan och näringsrelationer Camilla Wardi.
Förutom pandemin så har det ryska-ukrainska kriget medfört utmaningar i kampanjen.
– Kriget lade bromsar på donationerna, och det var självklart att stöda Ukraina i det läget, säger Wardi.
Helsingfors universitet samlade in 11,4 miljoner euro under kampanjens två år. Donationerna kunde riktas till olika utbildningsområden och det naturvetenskapliga utbildningsområdet fick den högsta totalsumman på 2,4 miljoner euro. Tätt därefter kom medicin och farmaci med 2,3 miljoner. Pedagogik och lärarutbildningsområdet kom tredje med just över två miljoner euro.
Konestiftelsen, Svenska kulturfonden och Tre smeder var de stiftelser som låg bakom de största donationerna till Helsingfors universitet.
90 procent av donationerna till Åbo Akademi kom från olika stiftelser. Målsättningen var fem miljoner och totalsumman blev över 6,4 miljoner euro. Utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, naturvetenskaper och humanistiska vetenskaper fick den största andelen donationer.
– Donationerna har främst riktats till områden som är centrala för Åbo Akademis lagstadgade uppgift, områden inom vilka vi kanske är ensamma om att utbilda på svenska i Finland, säger Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER