Analytiker om andra kvartalets rapporter: "Inte så dramatiskt som befarat"

Under fredagen publicerade många företag delårsrapporter som visar på coronavirusets effekter. Analytiker beskriver resultaten som bättre än förväntat.

Livsmedelsförsäljningen fortsatte att öka märkbart i juni, uppgav Mikko Helander, Keskos koncernchef, i ett pressmeddelande.
Wärtsiläs rörelseresultat minskade med över hälften under perioden april-juni. Samtidigt ökade Keskos försäljning med 10,1 procent i juni.
Under fredagen publicerade många företag sina resultat för det andra kvartalet. Det här är det första kvartalet där det går att urskilja coronaviruspandemins inverkan.
För företagen har våren präglats av samarbetsförhandlingar, diskussioner om företagsstöd men kanske främst av ovisshet.
Lars Söderfjell, aktiechef vid Ålandsbanken, säger att det andra kvartalet ändå inte är fullt så dramatiskt som analytikernas prognoser pekat på.
– Det ser absolut bättre ut än förväntat. Givet den extrema osäkerheten som uppstod då ekonomierna stängdes under mars och april var det lätt att måla upp ett skräckscenario inför andra kvartalets delårsrapporter. Det blev i många fall tvärstopp för nya beställningar för många verkstadsbolag under våren.

Snabb normalisering

Söderfjell menar att man överraskande nog kunnat se en gradvis återhämtning och en snabb normalisering av ekonomin trots coronapandemin.
– Företagen har varit väldigt snabba och duktiga på att parera bortfallen med hjälp av till exempel permitteringar.
Söderfjell menar ändå att det fortfarande är väldigt svårt för företag att kunna ge framåtblickande kommentarer och prognoser.
– Jag tror det kommer fortsätta vara så ett par månader framåt. Det är först i september som man kan börja få ett grepp om hur återhämtningen fortsätter in i tredje kvartalet.

Wärtsilä

– Wärtsilä är ett bra exempel på ett konjunkturkänsligt bolag som har drabbats hårt av coronapandemin, säger Söderfjell.
Enligt företagets delårsrapport har efterfrågan på företagets service varit liten. Wärtsilä har också under den senaste tiden samarbetsförhandlat flera gånger och i mitten av juni avslutades den senaste omgången.
Förra årets rörelseresultat för det andra kvartalet var 113 miljoner euro och uppgår i år till endast 55 miljoner.
Speciellt inom kryssningsindustrin har minskningen av orderingången varit påtaglig eftersom reseförbud och begränsningar hållit fartygen stillastående i flera månader.
Jaakko Eskola, vd vid Wärtsilä, säger i ett pressmeddelande att företagets omsättning ändå varit stabil med tanke på världsläget.

Orion

Bättre utrustade för en pandemi är till exempel företag som telefonoperatörer och läkemedelsbolag, som enligt Söderfjell gått helskinnade genom hela pandemin.
Läkemedelsföretaget Orions rörelseresultat för april-juni var 292,5 miljoner euro jämfört med förra årets 251,7 miljoner. Företaget räknar ändå med att omsättningen för hela året håller sig på samma nivå som 2019, trots att den växte betydligt under det första halvåret.
– Man måste komma ihåg att den här typen av företag inte är helt okänsliga. Folk går kanske inte direkt till en klinik i dessa tider för lindrigare problem. Det kan synas i läkemedelsföretagens resultat, säger Söderfjell.

Telia

Söderfjell menar att också företag som Telia inte heller påverkats lika mycket av pandemin.
– Det är en stabil bransch. Mängden roaming har kanske minskat, men det är en temporär effekt. Annars har efterfrågan på deras utbud inte förändrats under pandemin, säger han.
Telias rörelseresultat för april-juni visade ändå minus. Jämfört med samma kvartal i fjol minskade resultatet från 3 140 miljoner svenska kronor till 2 939 miljoner kronor.
– Resultatet för det andra kvartalet var bättre än vad vi hade förväntat oss, detta tack vare att vi proaktivt adresserat vår kostnadsbas. Ändå var vi tydligt påverkade av coronopandemin, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef vid Telia, i ett pressmeddelande.

Scandic

Som väntat blev hotellkedjan Scandics kvartalsresultat kraftigt negativt. Nettoomsättningen minskade med 86 procent till 665 miljoner svenska kronor. Ett år tidigare var motsvarande siffra alltså 4 850 miljoner kronor.
– Även om vi kan konstatera att den värsta perioden nu sannolikt är bakom oss står vi fortsatt inför stora utmaningar då effekterna av coronaviruset kommer att påverka branschen framöver, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef vid Scandic, i ett pressmeddelande.
Just nu är cirka 80 procent av Scandics hotellportfölj öppen. Hotellkedjan varslade om uppsägning av tusen anställda i Norge.
– Vi kommer att genomföra ytterligare kostnadsreduktioner för att kompensera för att de statliga permitteringsstöden över tid reduceras, fortsätter han.

Kesko

Om hotell- och restaurangbranschen har lidit av coronaviruspandemin, har det gått desto bättre för dagligvaruhandeln.
I juni ökade hela Keskos försäljning med 10,1 procent. Dagligvaruhandeln ökade med 11,3 procent jämfört med motsvarade period förra året.
– K-butikernas livsmedelsförsäljning fortsatte att växa kraftigt, säger Mikko Helander, Keskos koncernchef, i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER