De här vill bli kansler för Helsingfors universitet

Tio personer vill bli kansler för Helsingfors universitet.

Kanslern ansvarar bland annat för medelanskaffningen vid Helsingfors universitet. Tio personer har sökt posten.
Tio personer har sökt posten som kansler för Helsingfors universitet. Kanslern väljs för fem år och utses av universitetskollegiet.
Den senaste perioden har filosofie doktor Kaarle Hämeri varit kansler, och han har sökt posten igen.
Övriga sökande är: Antti Arjava, Francesco Basso, Mika-Petri Laakkonen, Erika Löfström, Henrik Meinander, Fernando Oliveira Di Prinzio, Markku Rautiainen, Risto Renkonen och Jan Smolarski.
Kanslerns uppgift är att främja samverkan mellan universitetet och samhället. Behandlar regeringen en fråga som gäller universitetet har kanslern rätt att vara på plats och uttala sig.
Kanslern har en central roll vad gäller ekonomi, eftersom det vid Helsingfors universitet är kanslern som leder medelanskaffningen. Det är också kanslern som beviljar titlarna professor och docent, och som leder utredningen om det finns en misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed.
Följande mandatperiod börjar 1 oktober.
Vid Helsingfors universitet studerar ungefär 31 600 personer och personalen uppgår till 8 120 personer.
Rättelse: Helsingfors universitet uppgav ursprungligen felaktigt att åtta personer skulle ha sökt posten, medan det rätta antalet är tio. Antalet är korrigerat och två namn tillagda.
ANDRA LÄSER