Nordstream förstärker energimarknaden

Gasledningar utformas för att täcka topparna i efterfrågan och används därför inte fullt ut hela tiden.

15.01.2017 05:50
Den planerade Nord Stream 2-gasledningen diskuteras flitigt av allmänheten. Som schweiziskt företag ansvarigt för projektet välkomnar vi detta. Vissa grundläggande fakta bortses dock.
EU kommer att möta en växande klyfta mellan efterfrågan och utbud på gas de kommande åren då den inhemska gasproduktionen minskar medan efterfrågan förväntas förbli stabil. Den nya gasledningen kommer bara att täcka en del av de framtida importbehoven och komplettera, inte ersätta, befintliga importvägar.
Nord Stream 2 är ett kommersiellt projekt med fem västerländska och ett ryskt företag. Projektet bidrar till att möta de mål som EU:s strategi för energisäkerhet avser att tillgodose: att trygga tillgången till säker, konkurrenskraftig och hållbar energi. Ledningen kommer även att byggas utan skattemedel.
Kritiker åberopar europeisk solidaritet, men försvarar i själva verket egna intressen som ofta skyddar befintliga transitavgifter från marknadskrafter eller deras egen LNG-export, som i USA:s fall. De hävdar också att Nord Stream 2 kommer att göra EU alltför beroende av rysk gas och vissa länder sårbara för politiska påtryckningar. Sådana slutsatser bortser från hur den inre marknaden fungerar i praktiken.
Rysk gas uppgår till ungefär 30 procent av EU:s gasförbrukning vilket utgör cirka 6 procent av dess totala energiförbrukning. Pågående investeringar i infrastruktur (sammanlänkningar, kapacitet för omvända flöden och LNG-terminaler) minskar beroendet av en enda energikälla och leverantör. Gas från vilken leverantör som helst konkurrerar med all annan export av gas, olja, kol, kärnkraft och förnybar energi. Det är därför orealistiskt att ett tredje land skulle kunna missbruka dess ställning och utöva politiska påtryckningar.
En annan myt är Nord Streams utnyttjandegrad, som förra året uppnådde ett nytt rekord: 80 procent. Gasledningar utformas för att täcka topparna i efterfrågan och används därför inte fullt ut hela tiden.
Nord Stream 2 kommer att medföra den flexibilitet som EU:s inre marknad behöver genom att främja nya sammanlänkningar mellan medlemsstater och se till att gas flödar fritt inom hela Europa för att möta marknadens behov. I Finland kommer projektet att medföra jobb i Hangö och särskilt i Kotka, där mer än 300 personer kommer att anställas av det nederländska företaget Wasco för logistiskt stöd.
Nord Stream 2 genomförs i full överensstämmelse med gällande EU-lagstiftning, internationella konventioner och nationell lagstiftning. Projekt av detta slag godkänns av myndigheter i berörda länder.

Minna Sundelin

kommunikationschef Finland, Nord Stream 2 AG

ANDRA LÄSER