Finland har fått sin första äldreombudsman

Från och med mitten av januari kommer Finlands första äldreombudsman Päivi Topo att bevaka och bedöma hur väl de äldres ställning och rättigheter tillgodoses.

Till äldreombudsmannen uppgifter hör att bedöma och bevaka hur väl de äldres rättigheter tillgodoses.
02.12.2021 20:54
Statsrådet har utnämnt politices doktor Päivi Topo till landets äldreombudsman.
Det innebär att hon blir Finlands första äldreombudsman. Inrättandet av en tjänst som äldreombudsman är en del av regeringen Marins regeringsprogram.
Topo tillträder den 15 januari 2022. Hon kommer att arbeta som äldreombudsman fram till mitten av januari 2027. För närvarande är hon direktör för Äldreinstitutets stiftelse.
Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå.
Till äldreombudsmannens uppgifter hör att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Topo har inte behörighet att avgöra klagomålsärenden i enskilda fall, utan hon ska bevaka och bedöma hur väl de äldres ställning och rättigheter allmänt tillgodoses.
Totalt söktes tjänsten av 17 personer.

ANDRA LÄSER