Personliga känslor vinner lätt över komplicerad vetenskap i vaccinfrågan

Vaccinfrågan framstår allt mera som en av mänsklighetens ödesfrågor. Därför är dokumentärserien Vaccinkrigarna en av de viktigaste journalistiska gärningarna på länge.

Linda Karlström som är en ledande profil inom antivaccinrörelsen har fått utstå stark kritik särskilt i sina österbottniska hemtrakter efter de uttalanden hon gör i dokumentären.

DOKUMENTÄRSERIE

Dokument inifrån: Vaccinkrigarna
3 delar på Yle Arenan, Yle Fem från och med tisdag 16.2 kl. 18.30, repris söndagar kl. 9.00 (serien recenseras i sin helhet). Av Malin Olofsson och Anna Nordbeck.
För resurskrävande att förhandla loss alla upphovsrättigheter. Det meddelade Yle tidigare i år var orsaken till att man bestämt sig för att inte ta in den uppmärksammade SVT-dokumentärserien Vaccinkrigarna om antivaccinrörelsen.
Lyckligtvis tänkte man om och gjorde vad som krävdes för att kunna sända serien. Annat hade också varit högst märkligt – för vad har vi public service till om inte för att sända angelägna program om brännande aktuella ämnen, inte minst nu under grasserande pandemi?

Kontroversiell journalistik

Dokumentärserien blottlägger antivaccinrörelsens drivkrafter, mekanismer och sätt att verka. Vaccinfrågan blir också en förlängning av den kamp om sanningen och bild av verkligheten som pågår på flera plan i samhället just nu, där motsättningen inte sällan är mellan etablerade medier och alternativa. Med vaccinmotstånd kommer också skepsis till etablerade medier – något som återspeglas i hur Vaccinkrigarna är gjord.
Malin Olofsson och Anna Nordbeck har gjort en omtalad dokumentärserie om vaccinmotstånd.
Journalisterna Malin Olofssons och Anna Nordbecks arbetsmetod, där de döljer sitt verkliga syfte och vem de representerar, ska användas ytterst sparsamt och enbart i de fall då det inte finns andra sätt att få fram viktig information. Här motiveras metoden med att många, om än knappast alla, som medverkar i dokumentären inte hade ställt upp på intervju om de vetat att journalisterna var från SVT. I stället utgav sig Olofsson och Nordbeck för att vara filmare "på rätt sida" i färd med att göra en vaccinkritisk dokumentär.

Vem ska man tro på?

Vaccinkrigarna blir också en påminnelse om hur sårbara vi är som mottagare av olika budskap. Få har medicinsk eller vetenskaplig kunskap att avgöra sanningshalten i påståenden som framförs i vaccinfrågan – de flesta måste använda sitt eget omdöme när de väljer vem de ska lita på. Rent generellt kan sägas att de etablerade medierna – liksom sjukvården – stöder sig på vetenskap och forskning i frågan. Vaccinmotståndarlägret däremot avfärdar forskningen som korrupt och uppfinner i stället sina egna sanningar.
Och där är det den personliga upplevelsen och erfarenheten som styr, inte statistik. Häri ligger också skillnaden i hur man kommunicerar. Vaccin är vetenskap, en av tidernas största vetenskapliga landvinningar för folkhälsan som räddat och räddar miljontals liv. Vaccinmotstånd handlar däremot om känslor, om personliga berättelser, och rörelsen erbjuder inte bara stöd och sammanhang för exempelvis föräldrar vars barn drabbats av sjukdom eller till och med dött. Den erbjuder också en enkel förklaring till tragedier som drabbat en genom att koppla dem till vaccin, trots att forskning bevisat motsatsen. Syndabocken är vaccinerna, och att ifrågasätta de personliga berättelserna om detta är att ifrågasätta någons sorg. När komplicerad vetenskap ställs mot det känslosamt personliga är det ingen tvekan om vilket budskap som är enklare att ta till sig, och framför allt, vad som är mera känslomässigt berörande.
Diza är en mamma som brottas med frågan om hon ska våga låta vaccinera sin fyra månader gamla son.
När österbottniska Linda Karlström, en av rörelsens nyckelpersoner i vår del av världen, med aningslös iver redogör för antisemitiska konspirationsteorier säger det något om rörelsens inställning till källkritik i största allmänhet, och om misstron mot etablerad kunskap i kombination med en tendens att omfamna konspirationsteorier i synnerhet.

Farlig och extrem rörelse

Det här är en skrämmande och upprörande granskning av en farlig rörelse vars faktaresistens äventyrar människoliv och ställer hela vår framtida folkhälsa på spel. Att till exempel var femte förälder i Sverige tvekar inför att låta vaccinera sina barn är oroande. Vid sidan av infiltreringen av vaccinrörelsen följer dokumentärmakarna – denna gång under sin riktiga identitet – en nybliven mamma som brottas med sin oro inför att låta vaccinera sitt barn. Hon har läst olika nätforum och som de flesta föräldrar vill hon bara sitt barns bästa. Det slår en att föräldrar som hon är dokumentärens viktigaste målgrupp.
ANDRA LÄSER