Nästa år kostar det 2,80 att åka färja till Kronbergsstranden

2023 börjar en färja åka mellan centrum och Degerö. Färjan trafikerar varje dag.

Passagerare ombord på sommarfärjan m/s Julia som gick mellan Kronbergsstranden och Salutorget i fjol.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
29.06.2022 18:10
Från och med nästa år är det inte bara Sveaborgsfärjan du kan åka med en biljett i kollektivtrafiken. Då fogas också en färjelinje till Kronbergsstranden på Degerö till biljetten.
I dag kostar en enkelbiljett i zonen AB 2,80 euro.
Färjan kommer att gå ända tills Kronbroarna har byggts klart.
Staden ska också utreda om det går att använda Sveaborgsfärjorna på den nya rutten till Kronbergsstranden under den tid som det ligger is på havet. Under övriga tider på året skulle staden använda utsläppsfria alternativ.
Helsingforsregionens trafik (HRT) har ett mål om minska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp med över 90 procent fram till 2025.
Beslutet om Kronbergsstrandens färja fattades av stadsstyrelsen i måndags.
I sommar går det en färja mellan Kronbergsstranden och Salutorget, men man kan inte använda en HRT-biljett på den.

ANDRA LÄSER