Esbo stad säljer Esbo sjukhus till placeringsbolag och blir hyresgäst i fastigheten

Fastigheten Esbo sjukhus ska säljas. Esbo stad säljer alla sina aktier i fastigheten till placeringsfonden Lähitapiola Yhteiskuntakiinteistöt. Det här påverkar inte sjukhusverksamheten, utan staden kommer att hyra största delen av sjukhuset. Om ett år övergår hyreskontraktet till Västra Nylands välfärdsområde.

Esbo sjukhus fastighet på Karvasbackavägen 6 är närmaste granne med Jorvs sjukhus. Bägge ligger mellan Grankulla och Bemböle.
Esbo stad beslöt under måndagens stadsstyrelsemöte att sälja hela sitt aktieinnehav i fastighetsaktiebolaget Esbo sjukhus. Försäljningen av aktiestocken har förberetts under hösten 2021 och intresset för sjukhusfastigheten har varit stort.
Staden fick in tio offerter på fastigheten, en del av dem från utlandet. Kravet på köparen var ändå att företaget ska ha en lokal förvaltning i Finland. Lähitapiolas bolag för fastigheter gav det bästa anbudet och köper sjukhuset för 295 miljoner euro.
Till köpet finns ett hyreskontrakt kopplat: Esbo stads affärsverk Esbo lokaler får hyra cirka 80 procent av sjukhuset för resten av året. Vid årsskiftet övergår hyreskontraktet till Västra Nylands välfärdsområde, då ansvaret för social- och hälsovården flyttas över från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Hyresavtalet gäller för 20 år och efter det finns en möjlighet att förlänga hyresperioden i femårsperioder.
Köpet påverkar inte verksamheten i Esbo sjukhus, utan den fortsätter som förut. Andra hyresgäster i sjukhusfastigheten är HUS Lokalcentral, Jorvs apotek och R-kioski.
Placeringsfonden Lähitapiola Yhteiskuntakiinteistöt ägs bland annat av Keva, Lokaltapiola, Statens pensionsfond, Kyrkans pensionsfond och Eläkekassa Verso.

ANDRA LÄSER