United Brotherhood förbjuds – hovrätten behandlar inte överklagan

Hovrätten beviljar inte de kriminella grupperna United Brotherhood och Bad Union besvärsrätt. Det betyder att tingsrättens beslut om att grupperingarna är förbjudna i Finland förblir i kraft.

Enligt tingsrätten uppfyller United Brotherhood och underorganisation Bad Union kriterierna för en kriminell gruppering, ett av tecknen är de gemensamma yttre attributen som västarna, och beslutade om ett förbud i februari i fjol.
För ett knappt år sedan gavs domen i Östra Nylands tingsrätt. De kriminella grupperingarna United Brotherhood och underorganisationen Bad Union förbjuds. Det är Åklagarmyndigheten och Polisstyrelsen som har drivit på ett förbud.
Grupperingarna och deras utpekade ledare motsatte sig talan. Domen överklagades till hovrätten, och på tisdagen kom beskedet. Helsingfors hovrätt beviljar inte besvärsrätt. Det här innebär att tingsrättens beslut om förbud förblir i kraft.
"Hovrätten har undersökt motiveringarna till ansökan om fortsatt handläggning. Anledning att bevilja tillståndet finns inte", heter det i korthet.
Hovrätten hänvisar till rättegångsbalkens skrivning om när tillstånd till fortsatt handläggnings ska beviljas, och poängterar att tillståndet inte behöver ges enbart för en ny bedömning av bevisning som framförts i tingsrätten.

Tillstånd till fortsatt handläggning

Rättegångsbalken om när hovrätten ska bevilja tillstånd för fortsatt handläggning lyder så här:
1) det finns anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt,
2) det inte är möjligt att bedöma om tingsrättens domslut är riktigt utan att tillstånd till fortsatt handläggning meddelas,
3) det är viktigt att meddela tillstånd med tanke på lagens tillämpning i andra likadana mål, eller om
4) det finns andra vägande skäl till att meddela tillstånd.
Tillstånd till fortsatt handläggning behöver dock inte meddelas med stöd av 1 mom. 1 punkten enbart för att bedöma bevisningen på nytt, om det inte utifrån de omständigheter som anges i besvären finns grundad anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt.
Det är första gången en kriminell grupp förbjuds i Finland. Tidigare har nazistiska Nordiska motståndsrörelsen upplösts, den processen gick ända till Högsta domstolen.
Fler liknande fall är på uppsegling. I höstas kom beskedet att Åklagarmyndigheten yrkar på ett förbud också av kriminella motorcykelklubben Canonball.
Tingsrätten upplöste United Brotherhood och Bad Union med hänvisning till föreningslagen. Tingsrätten anser i sin dom att det är bevisat att grupperna varit hierarkiskt organiserade, haft gemensamma yttre signalement och varit beväpnade. Medlemmarna har enligt rätten gjort sig skyldiga till flera brott.
Redan i januari 2020 belades grupperna med tillfälligt verksamhetsförbud. Strax före målet skulle börja behandlas i rätten meddelade United Brotherhood själv att verksamheten avslutats, något som Polisstyrelsen ändå menar att inte stämt.
United Brotherhood bildades 2010 då tre kriminella gäng slogs ihop. Polisen har beskrivit United Brotherhood som den mest våldsbenägna och skadliga kriminella organisationen i Finland.
Läs också: Narkotika och våld präglar United Brotherhood

ANDRA LÄSER