Bankautomaterna huvudsaklig kanal för kontanthantering

Bankens roll inom dagliga banktjänster är alltmer att upprätthålla systemen och betalmedlen samt att hjälpa med att ta i bruk olika tjänster.

30.10.2020 11:40
Jag vill tacka Christel von Martens för den angelägna insändaren (HBL Debatt 28.10). I sin insändare lyfter hon upp många viktiga poänger beträffande skötsel av personlig ekonomi och bankärenden.
Att finländarnas sätt att sköta bankärenden förändrats så mycket de senaste åren hänger sannolikt ihop med att det är över 40 år sedan bankkorten togs i bruk i Finland. Det här medför att alla dagens pensionärer har varit i aktiv och arbetsför ålder när bankkorten kom. Också internetbanker har använts i över 20 år. Bankens roll inom dagliga banktjänster är alltmer att upprätthålla systemen och betalmedlen samt att hjälpa med att ta i bruk olika tjänster. I övrigt har banken en allt större roll inom ekonomisk rådgivning och vid möjliggörande av större placerings- och finansieringsbeslut.
Precis som von Martens skriver har dagligvaruhandeln i dag bästa tillgänglighet och processer för kontanthantering. Det här är en välkommen utveckling där man som kund snabbt, enkelt och olika tider på dygnet kan lyfta kontanter, i samband med daglig handel. Vi är glada över det goda samarbetet med bland annat K-affärerna. Den huvudsakliga kanalen för kontanthantering är ändå automaterna som fungerar mycket bra för både insättningar och uttag.
För den som använder nätbank är e-faktura ett ekologiskt och smidigt sätt att betala räkningar. Väl medvetna om att alla inte använder nätbank erbjuds direktfaktura som ett bra och säkert alternativ, baserat på samma välfungerande teknik som e-fakturan. Alternativt kan pappersfakturor betalas genom traditionell betalningstjänst.
På en liten punkt vill jag precisera, åtminstone vad gäller Aktias betalningstjänst: vi har möjliggjort att kuvertet med räkningar kan läggas i alla vanliga postlådor. Aktia betalar portot. Det är alltså inte nödvändigt att lämna betalningstjänstkuvertet till ett bankkontor.
Våra enheter i både Helsingfors och Karis flyttar i början av nästa år och vi är nöjda över att i framtiden kunna betjäna våra nyländska kunder i moderna och ändamålsenliga utrymmen. Tiderna, samhället och banken förändras, men vi ser att vi har en viktig roll i våra kunders vardag även framledes.

Oscar Taimitarha,

regiondirektör, Aktia Bank Abp

ANDRA LÄSER