Varför skäller inte vakthundarna högt?

Jag har inte sett att något mediebolag skulle ha agerat vakthund och kritiskt granskat de åtgärder om regeringarna vidtagit.

Hela världen befinner sig i en hälsovårds- och sjukvårdskris som har fortgått i många år. I Finland har all uppmärksamhet riktats på social- och hälsovårdsreformen, som väl närmast är en administrativ reform. Samtidigt har utbildandet av personal och behandlingen av personalen varit så bristfällig att personal har flyttat till länder där förhållanden är bättre. Hela västvärlden har också dränerat fattigare länder på utbildad personal, så vi (i västvärlden) har kunnat spara på våra kostnader.
I år blev krisen akut. Coronaviruset covid-19 har visat att vi i väst inte har några reserver att ta till inom sjukvården. I dag (19.3) har vi knappa 400 personer som har testat positivt för coronaviruset, fyra patienter som är i intensiv vård. Det borde inte vara en övermänsklig uppgift för vår sjukvård att klara 400 patienter fler än normalt. Att vi nu har undantagstillstånd i Finland och i nästan hela världen beror inte på covid-19. Krisen har uppkommit då vi försöker avhjälpa en sjukvårdskris genom att begränsa människornas rörlighet.
Åtgärderna som har vidtagits har stoppat resandet, stoppat flyg och fartyg, tömt restauranger och hotell, stängt idrottsarenor, motionssalar och simhallar. Bibliotek och skolor är stängda och miljoner människor lider ekonomiskt av situationen.
Hälso- och sjukvården kommer inte att få mera resurser efter coronakrisen heller, för statens skatteintäkter kommer att minska betydligt på grund av panikåtgärderna som coronahysterin har förorsakat. Jag klandrar inte vår regering för att den har gjort fel, för politiker måste fatta beslut. Att inte fatta beslut ses som en svaghet och kan fördömas av både de egna och av oppositionen. Att oppositionen kräver att regeringen utlyser undantagsförhållanden och sätter demokratin (och oppositionen) ur spel är unikt i hela världen, och visar att oppositionen vet ännu mindre om hur man skall hantera situationen. Vi är nu mitt i en ekonomisk kris med hundratusentals människor som förlorar all sin inkomst.
Om medicinsk expertis modigt skulle ha sagt att det inte behövs stängda gränser eller stängda skolor, utan mera resurser för vård och karantän för de bevisligen smittade skulle vi inte ha någon kris. Ett enda hotell eller ett däck på ett medelstort kryssningsfartyg skulle utan problem kunna inhysa alla infekterade. Fyra intensivrum är allt som behövs för de fyra patienter som upp till i dag behöver intensivvård, och tio rum för de övriga smittade som behöver vård.
Jag förstår alltså regeringens handlande, det är politiskt motiverat. Men vad jag inte förstår är var vår fjärde statsmakt håller hus. Medierna har rapporterat antalet smittade, om åtgärder i olika länder och har hjälpt till att hälla bensin på lågorna. Jag har inte sett att något mediebolag skulle ha agerat vakthund och kritiskt granskat de åtgärder som regeringarna vidtagit. Endast den tuffa karantänen i Wuhan förorsakade en del protester, men att länderna i EU hindrar inresa för medborgare från andra EU-länder tycks vara helt okay. Ett rätt ofarligt virus med låg dödlighet har tagit död på allt det som EU står för och våra medier står handfallna.
I Frankrike och Spanien accepteras det att människor inte får röra sig utomhus, inte cykla, inte promenera på stranden, inte simma i havet eller i bassänger. Jag hade aldrig kunnat tro att nermonteringen av den fria rörligheten i EU och begränsandet av många mänskliga rättigheter skulle kunna ske utan att våra vakthundar skulle skälla högt.

Thor-Fredric Karlsson,

Helsingfors

ANDRA LÄSER