Var blev SDP:s stöd i nämnden?

Jag tror inte att Thomas Wallgren hittar en enda fullmäktigeledamot som inte på ett principiellt plan understöder tanken på gratis utbildning, för alla stadier och alla elever.

28.08.2019 05:50
Stadsfullmäktigeledamot Thomas Wallgren skriver (HBL Debatt 26.8) bland annat om pilotförsöket med kostnadsfri utbildning för andra stadiet i Helsingfors och får det att låta som om Socialdemokraterna entydigt, med kraft och över hela linjen på alla nivåer skulle ha drivit kostnadsfriheten.
Wallgren vill också låta förstå att det är de andra partierna som brustit och inte stött SDP:s ansträngningar tillräckligt ("Tyvärr har stödet från de andra politiska grupperna räckt till endast för mindre åtgärder") och att om SDP ensamt hade fått bestämma så skulle försöket ha fått de 19 miljoner euro som hade behövts.
Motionen om kostnadsfrihet gjordes av SDP-gruppen lämpligt inför riksdagsvalet utan att någon hade koll på kostnader eller möjliga modeller för genomförande.
Jag tror inte att Wallgren hittar en enda fullmäktigeledamot som inte på ett principiellt plan understöder tanken på gratis utbildning, för alla stadier och alla elever, helst också jämlikt och rättvist.
Beredningen skedde under tidspress och med flera begränsningar.
Men under behandlingen i fostrans- och utbildningsnämnden har jag inte hört SDP:s representanter föra fram särskilt starkt stöd för motionen eller förslag om att utöka medlen för satsningen, inte heller har någon hört av sig för att diskutera beslutets fortsatta öde i budgetbehandlingen i höst.
Den besvärliga realiteten är att utbildningssektorn ska leva upp till samma produktivitetskrav som de övriga sektorerna trots att en femtedel av budgetmedlen används till interna hyror. I det läget kommer det inte att vara lätt att ens utöka medlen för det nu pågående försöket utan att inskränka på något annat.
Svenska folkpartiet utgår från att om försöket fortsätter och utvecklas i stadens regi och med stadens finansiering så bör det framöver behandla skolorna jämlikt.

Martina Harms-Aalto,

medlem, fostrans- och utbildningsnämnden (SFP), Helsingfors

ANDRA LÄSER