Vem ska skriva 2020-talets ode till cykeln?

Vem ska ta upp Harald Hedmans fallna mantel och anpassa cyklingens samhällsomvälvande budskap till 2020-talet krissamhälle?

Cykeln har gett upphov till en lång historia också på musikens område. På bilden de cyklande presidenterna Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari och Tarja Halonen med Pentti Arajärvi.
KrönikaKaj Ahlsved
19.05.2021 06:00 UPPDATERAD 19.05.2021 20:47
En trend de senaste åren har varit ett ökat intresse för cykling och friluftsliv. Som en följd av detta har cykelklubbar och -verkstäder återuppstått på många håll. Cykeln är en osynlig teknologi vars status varierat under åren, men den har varit populär ända sedan velocipeden presenterades på världsutställningen i Paris 1867. Den har också en lång musikhistoria.

ANDRA LÄSER