Fusk bland studerande har ökat i de finländska högskolorna och universiteten, eller åtminstone blir fler fast för det

I sin bok ”How to write a thesis” ger Umberto Eco några förslag för hur man kan skriva ett lärdomsprov om man inte har tid att skriva det själv: Anställ någon att skriva det för dig eller kopiera någon annans lärdomsprov, gärna skrivet på ett annat universitet. Bli inte fast. Eco använder här sin lakoniska humor för att peka på något som vetenskapen alltid har kämpat för, nämligen upprätthållandet av integriteten och trovärdigheten, vetenskapens oberoende kärna. Han skrev boken 1977, innan vem som helst kunde göra databaskontroller för plagiat.
ANDRA LÄSER