Akut läkemedelsbrist plågar apotek – patienter blir utan livsviktiga mediciner

En skriande brist på en lång rad viktiga mediciner sätter vardagen i gungning för många finländska patienter. Enligt Apotekarförbundet handlar det om ett globalt problem.

Apotekaren Juha Nuutila på Myyrmanni apotek i Vanda anser att Fimea borde utveckla ett data- och söksystem som meddelar läkarna när vissa läkemedel inte finns att tillgå.
– Alla EU-länder har för närvarande svårigheter med att trygga tillgången på mediciner, säger Apotekarförbundets farmaceutiska direktör Charlotta Sandler.
Flaskhalsarna i logistiken har framför allt att göra med situationen i Asien. Läkemedelsindustrin har förlagt en stor del av sin produktion till Kina för att pressa ned kostnaderna och utlokalisera sin verksamhet. Upp till tusen kinesiska läkemedelsfabriker har tvingats lägga ned produktionen av miljöskäl, vilket påverkar tillgången på mediciner, uppger Apotekarförbundet.
– Det handlar också om pengar. Läkemedelsindustrin kan inte reglera prisnivån på medicinerna i Europa eftersom priserna bestäms av de nationella myndigheterna. Många läkemedelstillverkare väljer därför att leverera mediciner till länder där försäljningen ger en bättre avkastning, säger Sandler.
Läs också: Därför är p-piller och andra mediciner slut på apoteken
Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, råder det för närvarande brist på närmare 200 olika mediciner i Finland.
– Det har varit störningar i tillgången på till exempel bröstcancer-, psyk-, blodtrycks- och smärtstillande mediciner, säger sektionschef Johanna Linnolahti på Fimea.

Livsviktiga läkemedel

Tillgången till bröstcancermedicinen letrozole var riktigt kritisk i augusti, men efter Fimeas och läkemedelsindustrins ingripande är situationen nu under kontroll.
– Tack vare tillfälliga expeditionstillstånd har importörerna kunnat köpa utländska partier och ersättande mediciner till letrozole, vilket har avhjälpt situationen, säger verksamhetsledare Anu Niemi på Bröstcancerförbundet.
Tillgången på bröstcancermedicinen letrozole har sviktat denna höst, uppger Bröstcancerförbundet. Enligt apoteket Myyrmanni i Myrbacka har det brustit i tillgången på receptbelagda smärtstillande medel, men också helt vanliga förkylningsmedel såsom Finrexin.

Föreligger det en risk att läkemedelsbristen leder till livshotande situationer?

– Det kan vi med säkerhet inte utesluta, säger Charlotta Sandler på Apotekarförbundet.
På apoteket Myyrmanni i Vanda har man känt av flaskhalsarna i distributionen.
– Trots att vi har en försörjningstrygghet på 99 procent så finns det en hel del mediciner som är svåra att få tag på, säger apotekaren Juha Nuutila.
Enligt Nuutila borde informationsutbytet om läkemedelssituationen förbättras.
– Fimea borde utveckla ett data- och söksystem som meddelar läkarna när vissa läkemedel inte finns att tillgå. Ett sådant system skulle garantera att läkarna inte skriver recept på mediciner som har tagit slut, säger Nuutila.
För författaren Monika Fagerholm har läkemedelsbristen förorsakat ett mardrömslikt medicinrally utan like.
– Min man Hilding blev väldigt sjuk i våras. Han behöver två mediciner som han är helt beroende av. Den ena medicinen är helt slut på alla finska apotek, berättar hon.
Enligt medicinbeskrivningen och de läkare som Fagerholm och hennes man har konsulterat, finns det inga ersättande mediciner.
– Det är livsavgörande för honom att han får sin medicin.

Utländska apotek räddade situationen

Det lokala apoteket i Raseborg försökte beställa medicinen, men efter flera veckors väntan i somras och leveranstider som hela tiden sköts upp insåg Fagerholm att leveransen uteblev.
– Jag hittade medicinen i stället på ett apotek i Stockholm i somras. Det kostade mig cirka 600 euro att hoppa på flyget och avhämta medicinerna därifrån.
I september tog medicinen slut igen. Efter tre veckors frenetiskt letande på webben hittade Fagerholm det efterlängtade läkemedlet på ett tyskt apotek som lovade leverera medicinerna med expressbrev denna vecka. Före det hade hon utforskat olika alternativ i Kanada.
– Det är inte lätt att lista ut hur man får tag på mediciner utomlands och vem man ska vända sig till så att man inte blir lurad av bedragare.
Författaren Monika Fagerholm har utsatts för ett regelrätt medicinrally i sina försök att hitta den medicin som hennes man Hilding är helt beroende av.
Enligt Fagerholm måste de finska myndigheterna bära sitt ansvar så att patienter och anhöriga inte lämnas ensamma i jakten på mediciner.
– Fimea måste ge handfasta råd hur patienter ska agera i dylika situationer. Det behövs klara instruktioner på nätet och ett telefonnummer som man kan ringa för att be om hjälp, säger hon.

Obligatorisk lagring

På Apotekarförbundet efterlyser man politiska reformer för att avhjälpa situationen.
– Lagen om obligatorisk lagring av mediciner borde ses över. Vi måste bland annat uppdatera listan på viktiga mediciner så att vi har en bättre beredskap att hantera krissituationer, säger Charlotta Sandler.
I Norge har landets läkemedelsmyndigheter utfärdat tillfälliga expeditionstillstånd för införseln av utländska mediciner. Enligt Apotekarförbundet har Fimea en mer restriktiv linje för beviljandet av tillfälliga undantagslov.
– Det bästa sättet att trygga tillgången på mediciner är att läkemedelsindustrin förbättrar sin riskhantering, säger Johanna Linnolahti på Fimea.
Läs också: Medicinbrist kräver aktiva insatser

Bristen på mediciner

Enligt Fimea råder det för närvarande brist på över 200 mediciner i Finland.
Fimea har hittills tagit emot sammanlagt 1 295 anmälningar om störningar i distributionen av läkemedel i år.
Det är framför allt bristen på bröstcancer-, psyk-, blodtrycks-, migrän- och smärtstillande mediciner liksom e-piller som har trasslat till det för finländska patienter.
Den försämrade tillgången på mediciner beror främst på att flera läkemedelsfabriker har lagts ned i Kina.

ANDRA LÄSER