Fortum får köra Lovisa kärnkraftverk till 2050 – ansökan om förlängt drifttillstånd beviljades

På torsdagen beviljades Fortums ansökan om förlängt drifttillstånd. Både reaktor Lovisa 1 och Lovisa 2 hålls i gång till 2050. 

Det nuvarande drifttillståndet för reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk är i kraft till 2027 och 2030. Det förlängda drifttillståndet håller i gång reaktorerna till 2050. 
Nathalie Koskinennathalie.koskinen@hbl.fi
16.02.2023 21:24
För lite mindre än ett år sedan ansökte Fortum att få förlängt drifttillstånd för de två reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk. De nuvarande drifttillstånden för reaktorerna är i kraft till 2027 och 2030. 
Statsrådet har nu beviljat drifttillstånd till 2050, meddelar Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande. 
Strålsäkerhetscentralen gav ett positivt utlåtande till ministeriet i januari, vilket var en förutsättning för att Fortum skulle beviljas drifttillståndet. 

Gynnar alla elanvändare

Tryggandet av elförsörjningen i Finland motiverar att driften av kraftverket i Lovisa fortsätter, enligt statsrådets beslut.
Kraftverket förbättrar landets självförsörjning av el, vilket bidrar till att sänka prisnivån på el i Finland. Det gynnar såväl hushåll, näringsliv och alla som använder el, enligt statsrådet. 

Beslut om slutförvaring ges i vår

Fortum beviljades också tillstånd att använda de byggnader och förråd som behövs för försörjningen av kärnbränsle och hanteringen av kärnavfall till 2090.
Fortum har även ansökt om drifttillstånd för anläggningen för slutförvaring av avfall, som ligger på kärnkraftverkets område i Lovisa. Tillståndet skulle gälla till 2090. 
Beslutet är under beredning och kommer ges av statsrådet senare i vår. 

ANDRA LÄSER