Snart förbjudet importera vissa utländska jakttroféer – afrikansk elefant och isbjörn på listan

Från sommaren begränsar också Finland rätten att importera jakttroféer från icke EU-länder. På förbudslistan finns bland andra afrikansk elefant, sydlig trubbnoshörning, isbjörn, lejon och flodhäst.

Från sommaren får man inte längre hämta delar av afrikansk elefant till Finland.
Jeanette Björkqvistjeanette.bjorkqvist@hbl.fi
05.01.2023 10:11 UPPDATERAD 05.01.2023 11:53
Den nya naturskyddslagen träder i kraft den 1 juni och kommer bland annat att innehålla ett förbud att importera troféer av vissa djurarter från länder utanför EU. Syftet med lagändringen är att säkerställa att Finland inte främjar att globalt hotade arter utrotas och att främja det internationella arbetet för att bekämpa olaglig handel med hotade arter.
I ett pressmeddelande uttrycker Birgitta Wahlberg, ordförande för arbetsgruppen "Ett troféfritt EU",  tillfredsställelse över det kommande förbudet:
"Troféjakt är ett en av de mest oetiska jaktformerna. Enligt en utredning motsätter sig 80 procent av EU-medborgarna troféjakt." skriver hon.
Det kommande förbudet gäller arter som finns i den så kallade CITES-konventionens bilaga A och en del arter i bilaga B (se fakta), som reglerar den internationella handeln av hotade arter. Sammanlagt finns närmare 6 000 djurarter och över 30 000 växtarter listade i konventionens tre bilagor.

Jaktturismen en dyr affär

Jaktturismen till afrikanska länder har under årens lopp flera gånger varit föremål för debatt. Det har bland annat rapporterats om omfattande tjuvjakt och om hur trofébusinessen bidrar till illegal handel med utrotade arter. Alla djur som jagas är inte vilda utan på olika håll föds det upp djur vars syfte är att vara föremål för främst utländska jaktturister.
Priset för att skjuta ett djur varierar beroende på hur sällsynt djuret är. Yles Liselott Lindström rapporterade exempelvis för drygt två år sedan om att en springbock kan fällas för 300 euro och ett större antilopdjur såsom gnu för tusen. För att skjuta en lejonhona måste jaktturisten betala 7000 euro, medan hanen är betydligt dyrare: 15000–25000 euro.
De som försvarar jaktturismen lyfter bland annat fram den ekonomiska betydelsen, samt de regionala naturskyddsaspekterna i de områden där sådan här jakt förekommer.
Sådana röster hördes också inför den finländska lagberedningen. Bland dem som ställt sig ytterst kritiska till importförbudet finns jägarnas intresseorganisation, som bland annat förde fram att den kommande lagändringen andas fientlighet mot jägare, är arrogant och saknar insikter om jaktens betydelse för naturskyddet i afrikanska länder.

Snart förbjudna jakttroféer

CITES A-listade arter är utrotnings­hotade på grund av handel och har därför störst behov av skydd. B-listade arter riskerar att bli utrotnings­hotade om inte handeln kontrolleras. 
Troféer av B-listade arter som förbjuds från 1 juni är: afrikansk elefant, argalifår, sydlig trubbnoshörning, isbjörn, lejon och flodhäst.

ANDRA LÄSER