Flottan sprängde gammal sjömina som upptäcktes av sportdykare

Minan hittades i närheten av vraket efter s/s Skiftet i november.

Sjöminan som sprängdes på Åland var en kontaktmina av motsvarande modell som bildens ryska mina.
Flottan och gränsbevakningen har sprängt en gammal sjömina som upptäcktes i Rödhamnsområdet på Åland i november. Sprängningen ägde rum på onsdagen.
Enligt kommissarie Tommy Thörnroos vid Ålands polismyndighet bogserades minan kring 1,5 sjömil ut på landskapets vatten av oljebekämpningsfartyget Hylje.
När minan var på säkert avstånd fäste flottans personal sprängämnen vid minan och sprängde den.
– Verksamheten stöddes av gränsbevakningens patrullbåt, säger Thörnroos.
Han kan inte svara på vem som ursprungligen lagt ut minan. Tidigare uppskattades den vara 70–100 år gammal.
Det är inte ovanligt att gamla minor hittas i finska vatten. Under både vinter- och fortsättningskriget minerades stora delar av Östersjön.

Hittades av sportdykare

Sjöminan hittades av sportdykare som dök vid ett välkänt vrak, s/s Skiftet. Fartyget sjönk när det körde på en tysk sjömina år 1916. Hela 86 personer dog i olyckan, 5 överlevde.
Vraket ligger mitt i en farled på kring tjugo meters djup. Minan låg en bit från vraket.
I samband med att minan hittades har myndigheterna kartlagt havsbottnen med ekolod.
– Vi har fått indikatorer om att det finns andra föremål på havsbottnen som kan vara minor. De ska undersökas av dykare, säger Thörnroos.
Dykningarna kommer att genomföras så småningom. De största hindren för att genomföra dykningar är hård vind och is. Tills vidare är vattnen vid Rödhamn isfria.
Så länge undersökningarna pågår är havsområdet spärrat. Avspärrningen gäller fiske och ankring, men inte överfart med båt.
ANDRA LÄSER