Li Andersson: Oroväckande få elever med rätt till stöd får närundervisning

I Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland är det klart vanligare att elever som fått särskilt stöd i skolan deltar i närundervisning.

Undervisningsminister Li Andersson anser det viktigt att identifiera elevers olika behov och erbjuda stöd så att utmaningarna när det gäller inlärning inte hopar sig.
Av de elever i årskurs 4-9 som fått ett beslut om särskilt stöd deltar endast fem procent i närundervisning, jämfört med läget under normala förhållanden.
– Det har varit överraskande och oroväckande hur få elever som har rätt till särskilt stöd som deltagit i närundervisningen. Nu är det viktigt att identifiera elevernas olika stödbehov och erbjuda stöd med låg tröskel så att utmaningarna när det gäller de här elevernas inlärning inte hopar sig, säger undervisningsminister Li Andersson i ett pressmeddelande.
Undervisnings- och kulturministeriets enkät visar också på skillnader mellan landskapen i fråga om stödet för lärande och elevvård.
Till exempel i Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland är det klart vanligare att elever som fått särskilt stöd deltar i närundervisning än genomsnittet på riksnivå.
I hela landet deltar största delen av alla elever inom den grundläggande utbildningen fortfarande i distansundervisning i stället för i närundervisning.

Skolhälsovårdare fått andra uppgifter

Beslutet om särskilt stöd innebär att eleven får specialundervisning och annat individuellt stöd i skolan. I flera kommuner har skolgångshandledarna stött dessa elever på distans.
Kommunerna vill att eleverna inom den grundläggande utbildningen ska få stöd för både distansundervisning och närundervisning.
Utmaningen är att säkerställa att studierna framskrider för eleverna i distansundervisning, och att de elever som behöver stöd och elevvårdstjänster erbjuds sådana.
Enligt enkäten ska tillgången på elevvård också ha försämrats. Det verkar som att i synnerhet skolornas hälsovårdare överförts till andra uppgifter.
Antalet elever som deltar i närundervisning har kvarstått på samma nivå som under de föregående veckorna, medan fler barn än tidigare deltar i småbarnspedagogiken.

ANDRA LÄSER