Den unge stridslystne Mauno Koivisto

Tapio Bergholms biografi om Mauno Koivisto är ett välkommet bidrag till historieforskningen om den finländska socialdemokratins och arbetarrörelsens efterkrigshistoria.

Under signaturen ”Puumies” blev Mauno Koivisto efter kriget en viktig antikommunistisk pennfäktare i den lokala Åbobaserade socialdemokratiska tidningen Sosialisti, senare Turun Päivälehti.
Republikens nionde president Mauno Henrik Koivistos (1923–2017) livshistoria är mycket olik hans företrädares, samtidigt som hans biografi på många sätt är representativ för en generation män som växte upp i det nya självständiga Finland.

ANDRA LÄSER