Den unge stridslystne Mauno Koivisto

Tapio Bergholms biografi om Mauno Koivisto är ett välkommet bidrag till historieforskningen om den finländska socialdemokratins och arbetarrörelsens efterkrigshistoria.

Under signaturen ”Puumies” blev Mauno Koivisto efter kriget en viktig antikommunistisk pennfäktare i den lokala Åbobaserade socialdemokratiska tidningen Sosialisti, senare Turun Päivälehti.
10.12.2020 22:30

ANDRA LÄSER