SDP:s Dimitri Qvintus nobbar valpanel på Svenska Klubben – ”En principsak”

FSD:s ordförande Dimitri Qvintus skriver att han tackat nej till en valpanel där alla deltagare och åhörare är herrar. Han kommenterar inte vilken valpanel det är fråga om, men det är veterligen föreningen Svenska Klubben.

Dimitri Qvintus är kandidat i Helsingfors och ordförande för Finlands svenska socialdemokrater. Till vänster Svenska Klubbens lokal i Kronohagen i Helsingfors.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
01.02.2023 11:51 UPPDATERAD 02.02.2023 16:56
”Det handlar om en principsak”, skriver Dimitri Qvintus, kandidat i riksdagsvalet för Finlands svenska socialdemokrater och SDP i Helsingfors i ett öppet inlägg på Facebook, och motiverar sitt beslut att artigt tacka nej med att valfrågor angår alla.
”Jag blev ändå tvungen att artigt avböja efter att ha bett om ytterligare information om panelen. Orsaken är att diskussionstillfället är enbart avsett för män – alla deltagare och lyssnare är män.
Qvintus kommenterar inte själv vilken arrangör det är frågan om, och hänvisar till att det enbart handlar om en övergripande princip.
Veterligen handlar det om föreningen Svenska Klubben.
Svenska Klubbens ordförande Henrik Hultin säger att valpanelen arrangeras för att det finns många medlemmar i Svenska Klubben som själva ställer upp i val. För att få med större bredd har man ändå bett också andra än medlemmar med.
– Det är hans personliga val, säger Hultin, och tillägger att man gärna hade sett Qvintus delta för att få en bredd av kandidater som ställer sig positivt till det finlandssvenska.
Medverkande är bland andra Marcus Rantala, Henrik Wickström och Sture Fjäder. Icke-medlemmar har tidigare bjudits in till evenemang och medverkat, från SDP exempelvis Antton Rönnholm.
På frågan om principen gäller alla slags paneler där något kön eller någon annan grupp är utesluten, säger Qvintus att det handlar om principen. Han har inte hittills blivit tillfrågad av någon annan organisation som begränsar publiken enligt kön.
Han skriver att han själv är stolt medlem i en manskör, men skulle inte heller delta om manskören arrangerade ett motsvarande evenemang där enbart män släpps in.
– Problemet är inte vem som arrangerar utan det faktum att det finns de som inte är tillåtna där, säger Qvintus.
Artikeln är preciserad: Där Svenska Klubben nämns är det föreningen, inte Restaurang Svenska Klubben, som är öppen för alla.

ANDRA LÄSER