Svårt få jobb med knagglig finska

Det heter att Finland behöver mer arbetskraftsinvandring för att klara utmaningarna med åldersstrukturen. Men nästan alla företag kräver att man kan perfekt finska – något som talangscouten Sofia Pohls tycker är märkligt. 

– Jag hoppas att det skulle bli okej att tala finska och engelska på arbetsplatsen enligt egen förmåga. Språket behöver inte vara så himla perfekt, så länge som man förstår varandra, säger rekryteraren och företagaren Sofia Pohls.
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
23.12.2022 08:29
För ett par veckor sedan plöjde talangscouten Sofia Pohls igenom de 100 senaste lediga jobben på Linkedin, Oikotie, Duunitori och Jobly. Av de totalt 400 jobbannonserna hade 366 krav på flytande finska. Det här trots att flera av annonserna var skrivna på engelska.
– Varför anstränger sig företag att skriva arbetsannonsen på engelska om de ändå kräver perfekt finska av de sökande? Jag tycker det är konstigt, säger Pohls som är vd på rekryteringsbolaget Finders Seekers.
Enligt Pohls skulle det bra gå att klara sig utan flytande finskakunskaper i många expertuppgifter, men rekryterare tar det säkra före det osäkra.
– Att anställa någon med svag finska är alltid en risk. Det kan hända att medarbetarna vid kaffebordet stöter ut någon som inte kan finska. 
Det är svårt att avskeda någon i Finland efter att prövotiden har gått ut. Det gör att många företag drar sig för att våga välkomna mångspråkighet, tror Pohls. 

Hur ser du och andra rekryterare på finlandssvenskar?

– Många rekryterare har en neutral inställning till finlandssvenskar. Det är ingen börda att vara finlandssvensk, men inte heller en fördel. Det finns studier som visar att arbetssökande med utländska namn diskrimineras när de söker jobb. Finlandssvenska namn sållas däremot inte bort. Men man förväntar sig att finlandssvenskar har perfekt finska.

Hur är det med sådana som har knagglig finska?

– Det kan komma som en chock ifall en finlandssvensk har väldigt knagglig finska. Men jag tror inte att det är en knäckfråga. Finlandssvenskar har kontaktnät och det väger tyngre. Samhället bygger på förtroende, vilket gör att många utlandsfödda har mycket svårare att få foten in i arbetslivet än både finskspråkiga och svenskspråkiga.
Sofia Pohls uppmanar företag att våga anställa folk som inte har perfekt finska. 

It-branschen går i bräschen

It-branschen som Sofia Pohls främst jobbar för är en föregångare med slopade språkkrav. När hon började med rekrytering inom it för cirka 10 år sedan var det nästan alltid ett krav att den arbetssökande skulle kunna perfekt finska. Numera är det ett undantag. 
Flera globala storbolag har engelska som arbetsspråk. För företag som har den offentliga sektorn som kunder är det en klar fördel att ha svenskspråkiga i teamet. I övriga fall är svenska sällan en stor fördel, vilket Pohls tycker är synd.
– En sak som jag länge undrat över är varför företag som tar steget mot den svenska marknaden ofta anställer en finskspråkig försäljare som säljer på engelska. Vi har ju väldigt många tvåspråkiga säljare som skulle klara uppdraget på svenska.

Misstänker diskriminering

Enligt Pohls är kravet på finska en gammal relik som hänger med från annons till annons. På samma sätt som det i de flesta annonserna står att man ska vara en teamspelare, kunna leda sig själv, ta initiativ och vara väldigt social.
– Ingen granskar kritiskt vilka krav som de facto är relevanta för en specifik uppgift. Det finns ingen formell utbildning för att bli rekryterare. Skulle någon på allvar granska vilka krav som är relevanta tror jag att det skulle komma fram flera felaktigheter. 
Ibland handlar det om diskriminering. Pohls har noterat att det i vissa annonser inte längre räcker med flytande finska. Du ska ha nativ finska, alltså finska som modersmål. 
Förutom att det är olagligt att ställa språkkrav som egentligen inte är nödvändiga, lider också Finlands konkurrenskraft av de hårda språkkraven, menar Sofia Pohls. Diversitet föder innovation. Utan att förstå andra kulturer och språk är det omöjligt att bygga tjänster som kan slå igenom internationellt.

Hur ser du på obligatorisk skolsvenska ur rekryterarens synvinkel?

– Jag har knappt alls hört någon tala svenska inom it under hela min karriär. Så ur den synvinkeln är svenska inte till någon nytta. Men jag tycker att det är bra att studera språk, oavsett vilket. Så jag ställer mig positivt till obligatorisk svenska. Det ökar möjligheterna att ta en tjänst eller mjukvara till en svensk marknad.

Hur är det att jobba på finska?

Har du svårt med det finska språket, men jobbar trots det i en finsktalande organisation? Hur har du blivit bemött? Har du gjort några pinsamma språkgrodor? Eller har du inte fått drömjobbet på grund av språkkrav? Berätta gärna! Ifall du vill ställa upp på en intervju behöver vi dina kontaktuppgifter.   

ANDRA LÄSER