”Det finns ingen chans att det här är en olycka” – finländska beslutsfattare manar till is i magen

– Under krisen har det varnats för att vissa mål kan bli föremål för sabotage, säger utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho. Men han och flera utrikespolitiska beslutsfattare manar till att invänta fakta kring Nord Stream-läckorna. 

Politiker i utrikesutskottet ser det sannolika sabotaget mot Nordstream som ämnat att skapa oro och instabilitet. Fr.v. Kimmo Kiljunen, Eva Biaudet och Jussi Halla-aho.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
28.09.2022 12:45 UPPDATERAD 28.09.2022 13:27
Flera regeringar kring Östersjön har bedömt att gasläckorna ur Nord Stream 1 och Nord Stream 2 är sabotage. Vem som står bakom finns inte säker information om.
– Vi vet inte mer än det vi sett via massmedia, men uppenbarligen är det avsiktliga handlingar. I övrigt förekommer det spekulationer, säger Jussi Halla-aho (Sannf), ordförande för riksdagens utrikesutskott, och tillägger att ”blickar vänds mot Ryssland”.
– Vi vet inte om det är Ryssland, och det är klokt att invänta mera fakta. Det vi vet är att Ryssland har ett intresse av att skapa oro och kaos, därav kommer spekulationerna, säger Halla-aho.
Utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho (Sannf)
– Läget är känsligt. Att detta sker vid ett strategiskt mål innebär att konflikten utvidgats till andra områden är kring Ukraina, säger Kimmo Kiljunen (SDP), medlem i utrikesutskottet.
Han betonar också vikten av att vara mycket noggrann och ha is i magen i en tid då propagandakrig pågår parallellt. 
Kimmo Kiljunen (SDP), medlem i utrikesutskottet.

"En statlig aktör"

Kiljunen säger att det sannolikt är en statlig aktör bakom, och ingen olycka.
– Jag kan inte se en chans att det är en olyckshändelse. Om man ser på motiven, så går tanken till vilka intressen det finns att skapa instabilitet kring Östersjön. Sedan går tanken till vem som kan ha ett intresse av det. Jag kan mycket väl föreställa mig vad det kan vara, men att snabbt peka ut någon utan säkerhet är inte bra, då det finns ett stort propagandamaskineri i rörelse. Det vore alltför simpelt, säger Kiljunen, och påpekar att man måste bedöma också risken för att skeenden kan vara ämnade att flytta uppmärksamheten från något annat.
Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) säger även han till HS att "i en aktion av den här storleksklassen är det säkert fråga om en statlig aktör". Inte heller han nämner dock namn på aktören utan säger att man måste lyckas utreda det.
Att infrastruktur kan bli föremål för sabotage, i det här fallet energiinfrastruktur, ser Jussi Halla-aho som något det varnats för under den pågående krisen. 
– Finland är ett öppet samhälle och man har förhållit sig rätt blåögt till hot som det här, och det finns skäl att skärpa sig, säger Halla-aho.
Han räknar upp att säkerheten kring sådana platser som kraftverk måste tas på allvar, och anser att "blåögdhet" inte heller får råda vid gränsen.
– Vi har inte möjlighet att veta i vilket ärende alla kommer över gränsen.

Hur man de-eskalerar

Riskerna för påverkan av olika slag vädrades särskilt i samband med Finlands och Sveriges Nato-ansökan.
Händelserna kring Nord Stream tolkas nu i ett annat ljus – kopplat till anfallskriget mot Ukraina, och som en gärning riktad mot den allmänna stabiliteten, inte mot något enskilt land. 
Eva Biaudet (SFP), medlem i utrikesutskottet, bedömer att aktionen inte är riktad mot ett enskilt land, utan att det handlar om hela den ekonomiska zonen. Hon bekymrar sig för alla skeenden som försvårar utgångarna ur konflikten.
– Det är en eskalering. Vi har beredskap för olika slags utveckling, men allt som eskalerar konflikten gör det svårare att få den att de-eskalera, säger Biaudet och tillägger att man därför ”måste andas” och se på hur Nord Stream-läckorna ska utredas ordentligt.
Om det är fråga om Ryssland så ger det sken av att det inte finns ett intresse av interaktion med Europa, säger Biaudet och understryker vikten av att Europa fortsätter hålla kontakt med de människor i Ryssland som försöker förändra landet. 
Kiljunen är inne på samma framtidsfråga – ett fokus på vilken rutt som kan förändra Ryssland.
– Vi står enade för att svara på det här. Men det är viktigt att det fruktansvärda kriget i Ukraina inte sprider sig, det är ingens intresse, säger Biaudet.
Eva Biaudet (SDP) medlem i utrikesutskottet.
Artikeln är uppdaterad kl. 13.26 med Haavistos kommentar om en statlig aktör.

ANDRA LÄSER