”Flera som vill lämna Wolt har kommit till oss” – Ahmed Hassan hjälper personer med invandrarbakgrund att hitta arbete

”Abdi” och ”Lena” söker bägge jobb. De har samma utbildning och de har vuxit upp i samma miljö. Men deras möjligheter i arbetslivet är väldigt olika. Ahmed Hassan vet vad han talar om – han har i många år hjälpt personer med invandrarbakgrund att komma in i arbetslivet. – I Finland talas det mycket om internationalisering men vi ser inga praktiska lösningar, säger han.

Ahmed Hassan leder rekryteringsföretaget Workfinder. 
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
31.01.2023 05:00
Ahmed Hassans första minnen kopplade till arbetslivet är från gymnasietiden – för tjugo år sedan. Då hade han bott i Helsingfors i tio års tid efter att familjen flyttade till Finland från Somalia och var redo att börja tjäna sina egna pengar.
– Det var jättesvårt för mig att få jobb, fast jag talade svenska, finska, engelska, somaliska och arabiska. Alla mina finlandssvenska vänner fick jobb via sina nätverk. Jag övervägde till och med att flytta bort från Finland då.
Motiverad av sina egna erfarenheter grundade Hassan, tillsammans med några vänner ett rekryteringsföretag 2017, som i dag heter Workfinder. Företaget riktar in sig på att stödja personer med invandrarbakgrund i arbetssökningsprocessen.
– Vi placerade kontoret strategiskt i Östra centrum. Numera vet de flesta vem vi är här i området, så vi behöver inte lägga pengar på marknadsföring, säger han.

Annat än låginkomstjobb

Personerna som tar kontakt med Hassans företag tillhör över tjugo nationaliteter med varierande livssituationer. Det handlar om invandrare, andra generationens invandrare och papperslösa som vill hitta arbete som motsvarar deras kunnande.
– Syftet är att erbjuda de här personerna rätt sorts stöd för att de ska hitta också till andra branscher än de som omfattar traditionella arbetar- eller låginkomstjobb. Det är ofta de här jobben invandrare erbjuds av företag och de stora rekryteringsbolagen i Finland, säger Hassan.
Ahmed Hassan arbetar med sin hjärtefråga. I sina studier har han också forskat i hur man kunde göra det smidigare för personer med invandrarbakgrund att hitta arbete. 
Under hösten har flera som arbetat på Wolt, teknikföretaget som är mest känt för att leverera mat hem till kunderna, kontaktat Workfinder och sagt att de nu vill ha ett ”normalt” jobb, enligt Hassan. 
För tillfället är det också dags för många ungdomar att söka sommarjobb, och det är främst unga med föräldrar som flyttat till Finland som hör av sig. 
– Då vill vi inte bara fokusera på deras arbetsansökan, utan vi gör dessutom upp en plan för framtida arbets- och utbildningsmöjligheter, säger han.

”Lite förtvivlade”

På grund av den skriande arbetskraftsbristen i flera sektorer diskuterar man aktivt hur Finland ska profilera sig internationellt för att locka utländsk arbetskraft till landet.
”Det diskuteras mer om internationalisering än om lösningar för hur personer i landet ska sysselsättas”
Enligt Hassan glömmer beslutsfattare och arbetsgivare ändå bort att en viktig lösning på arbetskraftsbristen är att sysselsätta de personer som redan bor i Finland.
– Det diskuteras mer om internationalisering än om lösningar för hur personer i landet ska sysselsättas, och på den punkten är vi lite förtvivlade.
Sysselsättningen bland andra generationens invandrare, den generation som Hassan också tillhör, betecknar han som ”helt åt skogen”.
– Tänk, låt oss säga, ”Abdi” och ”Lena”. De har gått i samma skola och vuxit upp i samma miljö men de får inte samma möjligheter i arbetslivet, säger Hassan.
Till stor del handlar det om att ”Abdi” vars föräldrar är invandrare och ”Lena” vars föräldrar är födda och uppvuxna i Finland inte har samma utgångsläge. Om ens föräldrar aldrig har jobbat i Finland eller alla i familjen är arbetslösa är det svårt att hitta en inkörsport i arbetslivet eftersom man står helt utan ett stödnätverk i arbetssammanhang.
– En del klarar sig, andra klarar sig inte utan blir marginaliserade. Det finns ett behov för stöd från tredje sektorn för de här personerna, anser Hassan.
– Det största hindret i det finländska arbetslivet då det handlar om att anställa personer med invandrarbakgrund är den negativa attityden. Och man måste ändra attityden på ett konkret sätt, säger Hassan. 
Risken för att unga personer med invandrarbakgrund blir utstötta ur samhället och arbetslivet oroar Ahmed Hassan.
– Som vi ser i Sverige med gängkriminaliteten: om ungdomarna som är andra generationens invandrare inte får jobb så hittar man andra vägar att tjäna pengar.

Stränga språkkrav ett hinder

Ofta är personerna som söker sig till Workfinder inte medvetna om vilka olika slags arbetsmöjligheter som finns eftersom informationen inte har nått dem.
– Därför är karriärvägledning och möjligheten att skapa nätverk så viktigt, och att skolorna och universiteten hjälper till.
”Nu har vi trots allt märkt att flera arbetsgivare tänjt på språkkraven för att sysselsätta ukrainare. Det visar att reglerna går att ändra när som helst, om man så vill.”
Ett omtalat hinder för personer som anländer till Finland från andra länder på jakt efter arbete, är språkkraven. På många arbetsplatser krävs utmärkta kunskaper i finska och ibland svenska.
– Nu har vi trots allt märkt att flera arbetsgivare tänjt på språkkraven för att sysselsätta ukrainare. Det visar att reglerna går att ändra när som helst, om man så vill. I vissa jobb behöver man kunna tala finska, men en del klarar man på engelska.
Hassan understryker vikten av att hjälpa och integrera ukrainare men påpekar att kraven på bland annat språkfärdigheter samtidigt måste vara de samma för alla, oavsett vilket land man kommer från.

Hoppas svenskan kan ses som ett plus

Samtidigt finns det en hel del personer som flyttar till Finland från till exempel Sverige som gärna vill integreras och arbeta på svenska, påpekar Hassan. Workfinder försöker därför också fungera som en länk till finlandssvenska arbetsgivare.

Ahmed Hassan

Ålder: 38.
Bor: I Helsingfors. 
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi. 
Läser just nu: Leadership: Six studies in World Strategy av Henry Kissinger. 
– Jag har för mig att man i Svenskfinland aktivt letar efter arbetskraft från utlandet och där hade jag hoppats att det svenska språket hade setts som ett plus. Jag ser gärna att Finland kunde bli bättre på att informera om möjligheterna att jobba på svenska.
Många mammor med invandrarbakgrund i Helsingfors vill sysselsätta sig, och skulle hellre lära sig svenska, menar han.
Framför allt önskar Ahmed Hassan en förändring i den ofta avvisande attityden gentemot personer med invandrarbakgrund.
– Atmosfären i Finland måste förändras för att locka utländsk arbetskraft. Om de som redan är här kan sprida ett positivt budskap om det finländska arbetslivet vill också andra komma hit.

ANDRA LÄSER