Mirjam Kalland: Kvalitativt undermålig småbarnspedagogik är inget alternativ

KolumnMirjam Kalland
27.09.2022 19:07
Situationen inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen väcker diskussion, och oron är berättigad. Det finns inte anledning att söka syndabockar, men man kan kanske konstatera att det länge fanns ett irrationellt motstånd mot att starta upp lärarutbildning i södra Finland, trots att flera svenskspråkiga bor i Nyland än i Österbotten (dryga 130 000 i jämförelse med cirka 90 000). Antalet barn under 15 är också större i Nyland, totalt över 22 000 av vilka över 13 000 bor i huvudstadsregionen.

ANDRA LÄSER