Insändare: Inte ens i kyrkorna kan vi undvika diskriminering

29.06.2022 14:15
Under midsommarhelgen fick vi höra om en homofobisk attack i Oslo, där två människor miste livet och flera andra skadades. Den Pride-fest som var planerad för samma veckoslut inhiberades, vilket säkert passade mördaren bra.
Tyvärr är situationen långt ifrån perfekt också här i Finland. Till all lycka har vi lyckats undvika riktigt så häftiga våldsdåd som de som har skett i Oslo och annanstans i världen. Hos oss förekommer ”bara” så kallade enskilda fall, där personer som hör till könsminoriteter eller sexuella minoriteter drabbas av knytnävsslag, knivhugg eller diskriminering. Men sådant finns det å andra sidan gott om exempel på.
Vi klarar inte ens av att undvika diskriminering i våra olika kyrkor, som borde förmedla Guds kärlek. Ett färskt exempel tycks vara kyrkoherdevalet i Jockis församling (Jokioisten seurakunta) i maj i år. Där fanns tre kandidater. Urvalsarbetsgruppen gjorde en grundlig beredning och ansåg att en viss kandidat var lämpligast för tjänsten. Kyrkorådet föreslog på den grund att kyrkofullmäktige skulle välja den kandidaten. En vecka senare valde fullmäktige en annan kandidat till tjänsten.
Här är det inte frågan om att den kandidat som fullmäktige valde inte vore bra och lämplig som kyrkoherde. Det handlar om att urvalsarbetsgruppen (och därmed kyrkorådet) gjorde sitt förslag på basen av fakta, alltså lämplighetsundersökningar och intervjuer samt förvaltnings- och jämställdhetslagarna. Det verkar som om ovidkommande faktorer blandades in i processen i fullmäktige – exempelvis att den föreslagna kandidaten är gift med en person av samma kön. Det uppkom alltså homofob diskriminering.
Ärendet torde vara på väg till förvaltningsdomstolen.
Fallet i Oslo har i sin häftighet stigit över nyhetströskeln och förskräckt många. Detta är förståeligt och rätt. Mindre häftiga men principiellt lika viktiga fall förekommer dock också hos oss. Vi kan inte förskräckas över våldet ifall vi inte också förskräcks över våldets orsaker – ett kärlekslöst tänkesätt och en dålig teologi.
Karl af Hällström, styrelseordförande, Ekumeniska gemenskapsrörelsen rf

ANDRA LÄSER