Skada på vattenpump i Olkiluoto 3

I samband med service och översyn av den tredje reaktorn i Olkiluoto har Industrins Kraft upptäckt skador på de pumpar som matar in vatten till turbinanläggningen. Skadorna påverkar troligen provdriften och tidtabellen för när reaktorn kan tas i regelbunden användning. 

När TVO gjorde servicearbeten vid den tredje reaktorn i Olkiluoto upptäcktes fel i ett rörsystem. Det försenar troligen den regelbundna elproduktionen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
19.10.2022 06:34 UPPDATERAD 19.10.2022 15:28
Under de närmaste dagarna klarnar det hur det fel som Industrins Kraft TVO meddelade om sent på tisdag kväll påverkar tidtabellen för när den tredje reaktorn i Olkiluoto kan tas i användning för regelbunden elproduktion.
TVO uppger i ett pressmeddelande att skador upptäckts på inre sidan av de vattenpumpar som ska pumpa in vatten till turbinen. Skadorna upptäcktes då företaget gjorde en översyn efter att reaktorn varit i full drift en kort period.
De skador TVO nu meddelar om påverkar inte kärnsäkerheten och har inte heller någon inverkan på reaktorns elproduktion.
– Det är viktigt att reda ut vad som orsakat skadorna, men innan vi vet mera om det eller om hur omfattande de är så kan vi inte ge någon uppskattning av hur länge reparationerna tar. Det är ändå troligt att de påverkar när vi kan ta reaktorn i regelbunden drift, säger kommunikationschef Johanna Aho på TVO.
Det är frågan om pumpar som stått färdiga i Olkiluoto i omkring tio år i väntan på att reaktorn ska kunna tas i användning. Under provdriften hittills har de fungerat som de ska.

I värsta fall måste pumpen bytas ut

Siemens är det företag som levererat pumparna och representanter för företaget är på plats i Olkiluoto under provdriften. TVO:s egen personal är också med och undersöker skadan. Enligt Aho är det ännu för tidigt att säga om extra personal behöver kallas in från Tyskland för reparationsarbeten.
Innan skadorna undersökts närmare är det också omöjligt att säga exakt vad som behöver repareras. Enligt en expert HBL talat med kan det vara frågan om en liten skada som går lätt att laga, men i värsta fall måste hela pumpen bytas ut och då är det frågan om ett omfattande arbete.
Innan exaktare information om skadans art finns så går det bara att spekulera, säger experten.
Tanken har varit att Olkiluoto 3 skulle inleda regelbunden elproduktion i december. Den el reaktorn producerar kunde ersätta den el som fallit bort då Finland inte längre importerar elektricitet från Ryssland.
Om starten för den tredje reaktorn i Olkiluoto skjuts upp över vintern kommer det att påverka elpriset i Finland höjande.

ANDRA LÄSER